AAVGS Vennesla videregående skole

AAVGS Vennesla videregående skole

Postadresse: Postboks 158, 4703 Vennesla

Besøksadresse: Brandeheiveien 1, 4703

Telefon: 38152400

Kontaktperson: Gustav Hårtveit, 38152413, gustav.hartveit@vennesla.vgs.no

Antall produksjoner: 9

  • Alle
  • Grunnskole

En studie i stål

Visuell kunst, Trinn: VG1-VG3
Prosjektet "En studie i stål" gir elevene en fin anledning til å jobbe fysisk og samarbeide med kunstneren Håkon Gåre om å utvikle en temporær stålskulptur utendørs. Skulpturen har kvaliteter som gjør at den enkelt kan flyttes og settes opp på nye steder i nye former. Hva slags form og hvilken plassering kan skulpturen innta i nærheten av skolen?
Sammen med kunstneren skal elevene studere materialet samt planlegge og bestemme formen til skulpturen. Monteringen av skulpturene overlates etter hvert av elevene selv.  Akkurat som en stålplate, er også mennesket formbart. Ved å gi elevene kontroll over noe tilsynelatende flatt og uinspirert, og la dem gi form til noe uventet, viser Gåre til hvilke muligheter som ligger hos den enkelte elev.   Gjennom bruk av moderne teknologi, som for eksempel en laserskjærer, kan man skape nye uttrykk. Gåre vil kunne belyse at en kunstner nødvendigvis ikke trenger å være flink til tegne.  Den moderne teknologien med sine vannjeter, laserkuttere, 3D-printere og automatiserte prosesser har potensialet til å gjenspeile samfunnet vi lever i og spesielt arbeidsmarkedet disse elevene kommer til å være en del av.Skulpturens materiale er 3 x 1,5 meter rustfritt stålplate (1,5 mm tykk) som har blitt strimlet ved bruk av laser. (Utskjæringen gir ikke nevneverdige skarpe kanter, men det er likevel greit å arbeide med hansker.) Selv om materialet virker å bestå av mange enkeltstående deler, er de fremdeles forbundet i ett stykke i hver ende. Ved å føre endestykkene av strimlene i bakken lages et holdepunkt, noe som muliggjør at strimlene kan innta en ny, spent form.  Når endestykkene blir dratt opp av bakken, søker strimlene tilbake til utgangspunktet. Den tilbakevirkende kraft gjør det også enklere  å transportere stålplaten. På denne måten kan elevene kan utforme en stedspesifisert og portabel skulptur ved hjelp av minimal påvirkningskraft.

Filmfest UNG - UTSATT TIL HØSTEN PGA KORONA.

Film, Trinn: VG1-VG3
Filmtilbudet til videregående skoler er et samarbeid med Filmfest UNG (tidligere Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival ungdomsprogram).

Program og faglig relevansFestivalen presenterer et spennende og bredt program, med både spillefilmer dokumentar.
Det endelige programmet slippes nærmere festivalperioden og består av film som har vunnet priser på internasjonale filmfestivaler, film som vises eksklusivt på festivalen og repriser på kvalitetsfilm.
Kristiansand filmfestival UNG tilbyr film som vil underholde, engasjere og skape grunnag for refleksjon og diskusjon. Programmet berører temaer som oppvekst, seksualitet, globalisering, språk og aktuelle spørsmål.
Dette er filmer som ikke bare kan knyttes opp mot mediefag, men vil også i stor grad være faglig relevante for samfunnsfag, historie, engelsk mm. En stor del av filmene er uten undertekster eller har engelsk tekst, så her får man språktrening, både muntlig og skriftlig, på kjøpet.På flere av visningene vil elevene få mulighet til å møte norske og internasjonale filmskapere, skuespillere og relevante fagpersoner.

Historiefortelling på film

Film, Trinn: 10-VG3
Dette er et møte med regissør/manusforfatter Jade Hærem Aksnes, med visning og diskusjon av hennes to norske kortfilmer Kontrolløren (2017) og Det lyse mørket (2016), som har blitt valgt ut til 35 filmfestivaler verden over og vunnet en rekke priser.
Filmene varer henholdvis 15 og 23 minutter, og etter visningene vil Jade gå i dialog med elevene og diskutere og analysere filmenes historie, tematikk og filmatiske virkemidler. Det vil bli rikelig anledning for elevene til å stille spørsmål. 

De to filmene er svært forskjellige i både form om innhold, og vil dermed gi elevene et bredt innblikk i ulike filmatiske virkemidler, og anledning til å reflektere omkring både temaer som mental helse og det dypt emosjonelle i Det lyse mørket , og også omkring samfunnsrelaterte problemstillinger og farene ved fravær av rettssikkerhet i Kontrolløren.
​​​​​​​
Film er en kunstform som mange har et forhold til, og dette vil bli en unik mulighet for elevene til å analysere og diskutere filmatiske virkemidler og historiefortelling på film med en profesjonell filmskaper.  For spesielt filminteresserte elever vil dette i tillegg kunne være en fin anledning til å få inspirasjon og diskutere egne erfaringer med en profesjonell filmskaper.

Jakten etter jødene på Agder

Annet, Trinn: VG2-VG3
Bakgrunnen for opplegget er Stiftelsen Arkivets utgivelse av boken ”Jakten etter jødene på Agder” (2010), om jødenes ukjente historie på Sørlandet under andre verdenskrig. Boken gir en ny oversikt over jødene som bodde på Agder under krigen og deres skjebne.I opplegget inviteres elevene med på jakten etter historien til jødene på Agder.Del 1: Introduksjon
Opplegget innledes med en digital fortelling der elevene møter Moritz Rabinowitz, som hadde tilknytning til Kristiansand gjennom butikkvirksomhet. Den digitale fortellingen brukes som interessevekker, samt utgangspunkt for kortfattet bakgrunnsinformasjon om antisemittisme og andre verdenskrig (historisk kontekst for kildearbeidet i del 2).Del 2: Kildearbeid
Elevene får deretter utdelt et variert utvalg av kildemateriale (primærkilder som brev, statistikk, bilder) og utdrag av sekundærlitteratur. Disse handler om enkeltpersoner som levde på Agder på 1930-tallet og under andre verdenskrig.
Ved hjelp av kildematerialet skal elevene finne ut hvem disse enkeltpersonene var, og hva som skjedde med dem under krigen. På denne måten “jakter” elevene på den ukjente historien til jødene på Agder, slik historikeren gjør.Del 3: Klassesamtale
I den påfølgende klassesamtalen vil to momenter stå sentralt:
1. Kildebruk og kildekritikk: Hvordan brukte elevene kildene til å øke sin kunnskap om jødene på Agder under andre verdenskrig? Hvilke kildekritiske spørsmål må en stille til materialet? Hvordan arbeidet forfatterne med materialet de fikk, og hvilke utfordringer møtte de på underveis?
2. Realhistorisk kunnskap og refleksjon: Hvor mange jøder bodde på Agder på 1930-tallet og under andre verdenskrig? Hvordan påvirket det som skjedde i Europa jødene på Agder? Hvordan gikk det med de ulike enkeltmenneskene? Var Holocaust noe som skjedde også på Agder?3. refleksjon rundt etiske dilemaer knyttet til de valgene menneskene gjør, samt holdninger til andre mennesker i form av "frykten for det ukjente" samt antisemittisme og rasisme.

Jonas

Scenekunst, Trinn: VG1-VG3
2020 er det 100 år siden Jens Bjørneboe ble født i Kristiansand. Kilden Teater markerer jubileet med et brak av en forestilling - en dramatisering av Bjørneboes mest kjente roman, Jonas - med et ungt og vågalt kunstnerisk team.Opp gjennom tidene har det alltid vært noen som har sloss for de svake, mot systemet og formyndermennesket, og som har insistert på at verden kan forandres. Forfatteren og anarkisten, Jens Bjørneboe, er én av dem. I denne forestillingen møter han en klan fra samme by og med samme ønske - Honningbarna.Kombinasjonen av det opprørske og kompromissløse i pønken, enkeltmenneskets kamp mot systemet, ungdommens frustrasjon og opplevelse av å bli misforstått henger nært sammen med Bjørneboes tekst. Jonas er en dypt human roman med et stort persongalleri som viser mennesket i all sin kompleksitet på både godt og vondt."Den fordømte intelligensen satt jo ikke bare i hodet. Den satt i brystet og hendene og mange andre steder. Hos skolebarn satt den dels i føttene." Fra Jonas av Jens Bjørneboe.Og den sitter i hjertet.For historien om den åtte år gamle Jonas handler om alt dette - gutten med stort hode og rund mage som ser bilder i stedet for bokstaver, som trekker ned poengsnittet til skolen sin. Det er en historie om de modigste blant oss, for det er bare de modige, de ekte opprørerne, de som skal forandre verden, som rømmer. Alle andre tilpasser seg.Om forestillingenKilden Teaters dramatisering av Bjørneboes ikoniske roman er til ungdom og for ungdom. I Bjørneboes ånd åpner den med romanens bud til ungdommen. De fremgår som en tematisk hovedlinje som oppfordrer til kritisk tenkning, opprør – og alt annet som hører ungdommen til. Forestillingen er inspirert av pønkens musikk, språk og stil. Sørlandets egne Honningbarna er perfekte ambassadører for å gi individene og de sosiale «avvikerne» en stemme. Her er det plass til alle. Stemmer skal bli hørt – ungdommen skal bli sett og tatt på alvor.

Selvutnevnt som «borgerskapets utakknemlige sønner» vil Honningbarna bryte ned de konvensjonelle rammene i samfunnet, slik de gjør i sine sceneopptredener. I Jonas flyttes pønken inn i teatret og skillet mellom scene og sal viskes bort. I forestillingen er vi til stede sammen, og i fellesskap utforsker vi historien om den vesle gutten som ikke kunne lese. Det kunstneriske teamet vil kombinere pønkkonsert med skuespillernes dialog med publikum. Gjennom live-projeksjoner av historiene om Jonas leker de med perspektiv og rom. Tekstmaterialet forener både guttens historie, samt Bjørneboes tanker om ungdom i en og samme fortelling. Det blir en fortettet utgave av romanens mangfoldige tematikker og historier – som forhåpentligvis vil engasjere ungdom både politisk og emosjonelt.Jonas av Kilden Teater er en pønkete og storslått forestilling som i Bjørneboe-jubileets ånd markerer påtroppende teatersjef Valborg Frøysnes sin første oppsetning i Kilden, og i Kristiansand og Agder.

Les kunst

Kunstarter i samspill, Trinn: VG1-VG3
LES KUNST inviterer elevene til Kristiansand Kunsthall for å skape sin egen undersøkelse av et gitt tema, i bokformat. Det er faglærer, gjerne i samarbeid med elevene, som bestemmer tema for bearbeidelse. Dette kan være et aktuelt emne som klassen arbeider med eller skal gjennom på læreplanen, eller en sak som opptar klassen av andre grunner. Verkstedet er veiledet av kunstner Trond Nicholas Perry , og prosjektutvikler og kunstformidler Linda Myklebust.LES KUNST ønsker å tilby en alternativ bearbeiding av elementer i fagplanen for elevene. Dette med mål om å gi økt engasjement og forståelse av tematikken basert på hver enkelt elevs eget valgte uttrykk. Samtidig skal elevene oppleve muligheter kunstuttrykket gir, og se relevansen og bredden av kunst som uttrykk gjennom sine egne og medelevers arbeider.

FORMIDLINGSOPPLEGG
Verkstedet varer i tre skoletimer. I løpet av denne tiden skal vi se på og snakke litt om boken som format for kunstnerisk uttrykk, før alle elevene får lage hver sin skissebok basert på tema som er bestemt av læreren og elevene i forkant. Vi kommer også til å gå innom utstillingen på kunsthallen for inspirasjon. I verkstedet er det opp til den enkelte elev å finne sitt eget uttrykk. I utgangspunktet gis det frihet til å jobbe svært variert; for eksempel som tegneserie, ren skrift, dekonstruerte print fra bøker satt sammen som collager, eller abstraherte, monokrome tegninger over sidene. Elevene kan jobbe med iscenesettelse, både gjennom fotografi eller som animasjon av kopierte elementer fra fagbøker. Uttrykket kan gjenspeile frustrasjon over tematikken, eller være et makroblikk hvor bare en liten detalj av helheten presenteres. Hver enkelt elev vil bli oppfølgt av de to veilederne. Hvis vi får tid tar vi en felles gjennomgang av dagens arbeider i klassen hvor hver elev kort presenterer sin bok. Arbeidene blir også dokumentert som filmsnutter av hver bok som blas gjennom side for side. Disse blir publisert i LES KUNST sin youtubekanal (dette er frivillig og hver elev godkjenner at deres bok kan publiseres). Se forøvrig lærerveiledning for mer informasjon om verkstedet, forankring i læreplanen og innmelding av valgt tema i forkant av besøket.

Modernismens utvikling

Visuell kunst, Trinn: VG1-VG3
“Modernismens utvikling” tar for seg utviklingen i den visuelle kunsten fra modernismen til post-modernismen; fra forrige århundreskifte og tendensene fram mot vår tid. Foredraget tar utgangspunkt i visuell kunst, favner generell historie og samfunnsutvikling, og er spesielt tilrettelagt klasser på videregående trinn.
Publikum mener ofte at de ikke forstår seg på den moderne kunsten. På begynnelsen av 1900-tallet malte den spanske kunstneren Pablo Picasso såkalte kubistiske malerier, der motivene var sterkt forenklet og satt sammen av en rekke geometriske figurer. Folk forstod ikke hvilken hensikt Picasso hadde. I dagens samfunn er man bare så god som sin beste referanse, som Lady Gaga sier. Det å ha en generell forståelse av hvor ting vi omgir oss med har sitt opphav, er en viktig nøkkel til å forstå mange av samfunnets koder.Vårt samfunn i dag er preget av visuell kommunikasjon, og det er viktig å inneha en grunnleggende form for billedforståelse.Estetisk kompetanse er samfunnsnyttig, bidrar til nytenkning og er en kilde til personlig utvikling. Dette reflekteres i Læreplanen "Faget kunst (…) står sentralt i utviklingen av allmenndannelsen. Faget er også forberedende for en rekke utdannelser og yrkesvalg. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelse på egne omgivelser til kreativ nytenkning i et større ." (Utdanningsdirektoratet, 2006). Formålet med dette foredraget er å muliggjøre et bevisst forhold til den visuelle kunsten ved en systematisk tilnærming.
 Formidlingen består av et foredrag ledet av billedkunstner og pedagog Elisabeth Romberg.Foredraget formidles på en måte som fremmer dialog og refleksjon hos elevene og er lagt opp slik at klassen foretar billedanalyser underveis og elevene involveres i resonnementet som presenteres.
En digital kunstutstilling supplerer og utfyller formidlingen. Det følger også et utførlig formidlingsmateriale i form et elevhefte som elevene kan beholde og notere i underveis, samt plakat.

Når vi faller

Kunstarter i samspill, Trinn: VG1-VG3
Er det på tide å tanke nytt om temaet rus, og hvordan vi som samfunn hjelper dem som får problemer med det?Hva er årsakene til at så mange ruser seg?
Med utgangspunkt i filmen Når jeg faller vil manusforfatter Kristian Landmark samtale med elevene om rus.  Han viser utvalgte klipp fra filmen og forteller historien. Hovedpersonen Joachim lever et tilsynelatende normalt liv. Han er tilbake fra rusrehabilitering, bor billig på familiens hytte, jobber som kokk - og ruser seg i skjul. Plutselig får han ansvaret for noen andre enn seg selv, og da blir det ikke så lett å leve et dobbeltliv lengre.

Smed for en dag

Kulturarv, Trinn: 8-VG3
Smed for en dag er et undervisnings- og opplevelsesopplegg tuftet på solide kunnskaper i tradisjonshåndverk. Elevene får en kort innføring i smedfaget, deretter jobber de parvis ved feltessene. De får erfaring med oppfyring, manuell innblåsing av luft, og bruk av ulike typer verktøy. I prosessen tilegner de seg materialkunnskap om smijern. Alle elevene får smi sin egen ildrake.
For hundre år siden var det smie på de fleste gårder, og alle bygder hadde smeder. Terje Granås er en av dem som har tilegnet seg og videreformidler tradisjonen og teknikkene fra de gamle bygdesmedene. Han er profesjonell smed med svennebrev og over 20 års erfaring i faget. Han har også vært smed-stipendiat i tre år ved Norsk Håndverksinstitutt.
Uttrykksform
Målgruppe
Åpne filter