Kontakt oss

Anne Tone Hageland
Leder for Den kulturelle skolesekken
Produsent og faglig ansvarlig for musikk
Tlf.: 38 07 45 65 / 97 57 32 39
E-post: aha@vaf.no

Barb Lamprecht Wang
Skolesekkoordinator
Faglig ansvarlig for litteratur og natur- og kulturarv
Tlf.: 38 07 45 42 / 90 16 47 77
E-post: bha@vaf.no

Tomas Brøvig Almås
Ksys- og turnéansvarlig
Tlf.: 38 07 45 83 / 90 87 01 17
E-post:  tba@vaf.no

Irene Ikdal
Faglig ansvarlig for visuell kunst
Tlf.: 38 07 45 36 / 93 83 91 48
E-post: iik@vaf.no

Yvonne Fernmar Willumsen
Faglig ansvarlig for kulturminner
Tlf.: 38 07 45 62 / 91 73 43 15
E-post: oly@vaf.no