Nettstedet Mittiris.com

Nettressurs for barn og unge

Norsk scenekunstbruk (NO), Teatercentrum (DK), Riksteatern (SE) og Listaleypurin (FO) har  laget en nettressurs for å utvikle barn og unges refleksjon rundt scenekunst, nettressursen  IRIS. Her kan elevene skrive egne tekster og se hva andre unge i Norge, Danmark, Sverige og Færøyene har skrevet.

Denne nettressursen er tenkt å kunne være et redskap både for lærere og elever. Ved å arbeide med Mittiris får elevene anledning til å bearbeide kunsterfaringer samtidig som de kan arbeide med noen av skolens kompetansemål og ferdighetsmål. Lærere får et digitalt verktøy til å jobbe med kompetanser og ferdigheter elevene skal nå, og elevene får et større utbytte av de kunst- og kulturtilbudene de møter gjennom skolen. På den måten kan Mittiris bidra til å knytte det som skjer i skolen og de kulturtilbudene som kommer utenfra sammen. Samtidig kan Mittiris brukes til konkret arbeid med nabospråksforståelse. (Mer om det finner du under ” Iris og nabospråksforståelse”.)

Kunst kan sees på som refleksjonsflater; det er oss selv vi ser. Der vi har ord for å reflektere over opplevelsen styrker vi denne, og kanskje oss selv som mennesker.

Mittiris guider deg gjennom en måte å tenke og reflektere over scenekunst. Du får også tilgang på referansemateriale og tekster andre har skrevet om scenekunst. Du kan også skrive dine egne tekster og se hva andre unge i Danmark, Sverige og på Færøyene har skrevet.

Ingen opplevelse er feil eller mer riktig enn en annen. Det viktigste for oss er at du reflekterer – at du tenker noe selv – om scenekunsten du har sett. Du kan bruke IRIS i en gruppe eller klasse, eller alene.

Norsk scenekunstbruk (NO), Teatercentrum (DK), Riksteatern (SE) og Listaleypurin (FO) ville lage en nettressurs for å utvikle barn og unges refleksjon rundt scenekunst. Nettressursen ble IRIS.

les mer her:

https://www.mittiris.com/