For dere som ønsker å tilby produksjoner kommende skoleår SØKNADSFRIST ER 1. oktober!

Den nye DKS-portalen og det nye fagsystemet for Den kulturelle skolesekken ble lansert 2. september.

Systemet blir en innmeldingsportal med en felles frist for utøvere - ett felles fagsystem for alle som jobber med og i DKS - en bank for alle produksjoner i DKS og en visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud.

Les mer om ny portal her:https://www.denkulturelleskolesekken.no/forside/om-dks/utover/