DKS og koronavirus

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Agder avlyser alle turneer i fylkeskommunal regi fram til 3.5. 2020. Beslutningen om å avlyse er basert på råd og anbefalinger fra lokale og sentrale helsemyndigheter.

Vi vil følge situasjonen og komme tilbake til eventuelle tiltak etter denne perioden.

Har skolen bestilt elevtransport for denne perioden er det viktig at den avbestilles. Ta kontakt med oss dersom noe er usikkert.

For utøvere:

DKS Agder betaler alle utøverne det avtalte honoraret for denne perioden (ut april). Diettkostnader og reisekostnader for reiser som ikke er gjennomført til nå dekkes ikke. Andre kostnader som er avtalt på forhånd, og som utøver har hatt til nå, dekkes.

Ta kontakt med turnelegger dersom du har reise, leiebil eller hotell som skal avbestilles:

Tomas Brøvig Almås 908 70 117 (for turneer i tidligere Vest-Agder)

Ann Kristin Bilstad 488 99 703 (for turneer i tidligere Aust-Agder)