Vest-Agder fylkeskommune
Postadresse: Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605
Telefon: 38074500/90870117 • Nettsted: http://vaf.ksys.no
 
Kvinesdal
Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Besøksadresse: Nesgata 11, 4480
Telefon: 38 35 77 00
Produksjonsliste
Program
Kvinesdal
Viser 45 hendelser
Mandag 14. januar. 2019
Film, Litteratur, Visuell kunst, Kunstarter i samspill • Varighet: 120 minutter
Spillested: AAVGS Flekkefjord VGS avd Kvinesdal
10:00
AAVGS Flekkefjord VGS avd Kvinesdal VG1, VG2, VG315 deltakere
Fredag 18. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40
Spillested: Feda skole
08:15
Feda skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn57 deltakere
Fredag 18. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40
Spillested: Austerdalen skole
10:15
Austerdalen skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn72 deltakere
Mandag 28. januar. 2019
Kulturarv • Varighet: 2,5 - 3 timer fra avtalt starttidspunkt (fra 10:00 og utover)
Spillested: Lindesnes Fyr
10:00
Austerdalen skole 7. trinn10 deltakere
Liknes skole 7. trinn34 deltakere
Tirsdag 12. februar. 2019
Musikk • Varighet: 40
Spillested: Vesterdalen skole
09:00
Vesterdalen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn68 deltakere
Tirsdag 12. februar. 2019
Musikk • Varighet: 40
Spillested: Kvinlog skule BU
10:50
Kvinlog skule BU1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn54 deltakere
Onsdag 13. februar. 2019
Musikk • Varighet: 40
Spillested: Liknes skole
09:15
Liknes skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn153 deltakere
10:40
Liknes skole 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn142 deltakere
Mandag 25. februar. 2019
Kulturarv • Varighet: 90
Spillested: Kvinesdal ungdomsskole
08:40
11:35
Tirsdag 26. februar. 2019
Kulturarv • Varighet: 90
Spillested: Kvinesdal ungdomsskole
08:40
11:35
Kvinesdal ungdomsskole10a19 deltakere
Onsdag 27. februar. 2019
Kulturarv • Varighet: 90
Spillested: Kvinesdal ungdomsskole
08:40
Kvinesdal ungdomsskole10b20 deltakere
11:35
Kvinesdal ungdomsskole10c23 deltakere
Tirsdag 5. mars. 2019
Kulturarv • Varighet: 2,5 - 3 timer fra avtalt starttidspunkt (fra 10:00 og utover)
Spillested: Lindesnes Fyr
10:00
Vesterdalen skole7. trinn7 deltakere
Voiebyen skole avd. Torkelsmyra (4-7)7. trinn43 deltakere
Onsdag 24. april. 2019
Visuell kunst • Varighet: 2 x 45 min (2 skoletimer)
Spillested: Liknes skole
08:30
Liknes skole 4. trinn21 deltakere

OK

10:40
Liknes skole 4. trinn21 deltakere

OK

Torsdag 25. april. 2019
Visuell kunst • Varighet: 2 x 45 min (2 skoletimer)
Spillested: Liknes skole
08:30
Liknes skole 2. trinn18 deltakere

OK

11:40
Liknes skole 2. trinn18 deltakere

OK

Fredag 26. april. 2019
Visuell kunst • Varighet: 2 x 45 min (2 skoletimer)
Spillested: Liknes skole
08:30
Liknes skole 3. trinn21 deltakere

OK

11:40
Liknes skole 3. trinn21 deltakere

OK

Man 29. apr. 2019-Fre 3. mai. 2019
Film • Varighet:
Spillested: Kristiansand kino
kl ?
AAVGS Flekkefjord VGS avd Kvinesdal VG1, VG2, VG370 deltakere

+4 lærere.

Tirsdag 30. april. 2019
Visuell kunst • Varighet: 2 x 45 min (2 skoletimer)
Spillested: Feda skole
08:15
Feda skole 1. trinn, 2. trinn19 deltakere

OK

11:25
Feda skole 3. trinn, 4. trinn21 deltakere

OK

Tirsdag 30. april. 2019
Kulturarv • Varighet: 3-4 timer inkl. spisepause
Spillested: Lista museum, Nordberg fort
09:30
Austerdalen skole 4. trinn9 deltakere
Sunde skole B4c19 deltakere
Vesterdalen skole4. trinn11 deltakere
Torsdag 2. mai. 2019
Visuell kunst • Varighet: 2 x 45 min (2 skoletimer)
Spillested: Liknes skole
08:30
Liknes skole 1. trinn27 deltakere

OK

11:40
Liknes skole 1. trinn27 deltakere

OK

Fredag 3. mai. 2019
Film • Varighet:
Spillested: AAVGS Mandal videregående skole
Fredag 3. mai. 2019
Visuell kunst • Varighet: 2 x 45 min (2 skoletimer)
Spillested: Kvinlog skule BU
08:40
Kvinlog skule BU1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn28 deltakere

OK

Fredag 10. mai. 2019
Kulturarv • Varighet: 3-4 timer inkl. spisepause
Spillested: Lista museum, Nordberg fort
09:30
Kvinlog skule BU4. trinn9 deltakere
Liknes skole 4. trinn42 deltakere
Mandag 27. mai. 2019
Visuell kunst • Varighet: 2 x 45 min (2 skoletimer)
Spillested: Vesterdalen skole
08:15
Vesterdalen skole1. trinn, 2. trinn17 deltakere
10:15
Vesterdalen skole3. trinn, 4. trinn24 deltakere
Tirsdag 28. mai. 2019
Visuell kunst • Varighet: 2 x 45 min (2 skoletimer)
Spillested: Austerdalen skole
10:15
Austerdalen skole 1. trinn, 2. trinn26 deltakere

OK

12:15
Austerdalen skole 3. trinn, 4. trinn20 deltakere

OK

Tirsdag 11. juni. 2019
Kulturarv • Varighet: 180 min
Spillested: Skoleskipet Sørlandet, Kai 6
Høsten 2019
Kulturarv • Varighet: 2,5 - 3 timer fra avtalt starttidspunkt (fra 10:00 og utover)
Spillested: Kvinlog skule BU
Kvinlog skule BU7. trinn9 deltakere
Vesterdalen skole7. trinn7 deltakere
Mandag 9. september. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Austerdalen skole
09:00
Austerdalen skole 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere
Mandag 9. september. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Feda skole
12:10
Feda skole 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn19 deltakere
Tirsdag 10. september. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Vesterdalen skole
09:00
Vesterdalen skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn31 deltakere
Tirsdag 10. september. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Kvinlog skule BU
12:40
Kvinlog skule BU5. trinn, 6. trinn, 7. trinn26 deltakere
Onsdag 11. september. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Liknes skole
08:30
Liknes skole 5a19 deltakere
10:40
Liknes skole 5b23 deltakere
Torsdag 12. september. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Liknes skole
08:30
Liknes skole 6a21 deltakere
10:40
Liknes skole 6b21 deltakere
Fredag 13. september. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Liknes skole
08:30
Liknes skole 7a23 deltakere
10:40
Liknes skole 7b22 deltakere
Onsdag 30. oktober. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Kvinesdal ungdomsskole
09:25
11:35
Torsdag 31. oktober. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Kvinesdal ungdomsskole
09:25
11:35
Fredag 1. november. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Kvinesdal ungdomsskole
09:25
11:35
Mandag 4. november. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Kvinesdal ungdomsskole
09:25
Kvinesdal ungdomsskole10a26 deltakere
11:35
Kvinesdal ungdomsskole10b25 deltakere
Tirsdag 5. november. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Kvinesdal ungdomsskole
08:40
Kvinesdal ungdomsskole10c26 deltakere
Tirsdag 5. november. 2019
Visuell kunst • Varighet: 90 min. (2 skoletimer)
Spillested: Kvinlog skule BU
12:40
Kvinlog skule BU10. trinn, 8. trinn, 9. trinn28 deltakere
Mandag 11. november. 2019
Musikk • Varighet: 45min
Spillested: Vesterdalen skole
09:00
Vesterdalen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn70 deltakere
Mandag 11. november. 2019
Musikk • Varighet: 45min
Spillested: Kvinlog skule BU
12:40
Kvinlog skule BU1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn48 deltakere
Tirsdag 12. november. 2019
Musikk • Varighet: 45min
Spillested: Austerdalen skole
09:00
Austerdalen skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn79 deltakere
Tirsdag 12. november. 2019
Musikk • Varighet: 45min
Spillested: Feda skole
12:10
Feda skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn64 deltakere
Fredag 15. november. 2019
Film • Varighet: 40 min
Spillested: Kvinesdal ungdomsskole
10:20
Kvinesdal ungdomsskole9a, 9b, 9c77 deltakere
Kvinlog skule BU10. trinn, 9. trinn18 deltakere
11:35
Kvinesdal ungdomsskole10a, 10b, 10c77 deltakere
Tirsdag 10. desember. 2019
Musikk • Varighet: 45min
Spillested: Liknes skole
10:15
Liknes skole 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn186 deltakere
11:40
Liknes skole 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn129 deltakere
Våren 2020
Kulturarv • Varighet: 2,5 - 3 timer fra avtalt starttidspunkt (fra 10:00 og utover)
Spillested: Feda skole
Austerdalen skole 7. trinn7 deltakere
Feda skole 7. trinn2 deltakere
Liknes skole 7. trinn45 deltakere