Vest-Agder fylkeskommune
Postadresse: Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605
Telefon: 38074500/90870117 • Nettsted: http://vaf.ksys.no
Produksjonsliste
Program
Vest-Agder fylkeskommune
Viser 80 produksjoner
Litteratur • 5 - 6
Visuell kunst • 8 - 10
Musikk • 1 - VG3
Visuell kunst • 5 - 7
Musikk • 1 - 7
Kulturarv • 4 - 4
Litteratur • 8 - 10
Scenekunst • 10 - 10
Scenekunst • 9 - 9
Visuell kunst • 8 - 10
Film, Litteratur, Visuell kunst, Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Visuell kunst • 5 - 7
Visuell kunst • 8 - 10
Visuell kunst • 1 - 4
Kulturarv • 5 - 6
Kulturarv • 8 - 8
Kulturarv • 8 - 8
Scenekunst • 1 - 7
Kulturarv • 4 - 4
Litteratur • 1 - 3
Kunstarter i samspill, Scenekunst, Litteratur • 1 - 3
Kunstarter i samspill, Musikk, Litteratur • 5 - 6
Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Film • VG1 - VG3
Film, Litteratur • VG1 - VG3
Musikk • VG1 - VG3
Musikk • VG1 - VG3
Kulturarv • 1 - 3
Visuell kunst • 5 - 7
Litteratur, Scenekunst • 9 - 10
Musikk, Litteratur, Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Visuell kunst • 1 - 4
Visuell kunst • VG1 - VG3
Kulturarv • 4 - 4
Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Litteratur • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 1 - 4
Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Kulturarv • 7 - 7
Kulturarv, Litteratur • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Annet • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Film • VG1 - VG3
Litteratur • 5 - 6
Film • VG1 - VG3
Visuell kunst • 8 - 10
Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 1 - 4
Scenekunst • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 8 - 10
Kulturarv • 8 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Kulturarv, Film • VG1 - VG3
Musikk, Kunstarter i samspill • 8 - 10
Visuell kunst • 8 - 10
Visuell kunst • 5 - 7
Kunstarter i samspill • 10 - 10
Kulturarv • VG2 - VG2
Litteratur, Kunstarter i samspill • 1 - 7
Kulturarv • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Kulturarv • 5 - 5
Musikk, Scenekunst • VG1 - VG3
Annet • 1 år - VG3
Litteratur • 1 - 3
Litteratur • VG1 - VG3