Tilbake
Sanden:Media
Sanden:Media
Sanden:Media

Krig på hjemmebane

Denne turneen er også avlyst, men skolene kan likevel bruke tilbudet. Sanden Media har sendt filmlenke og undervisningsopplegg til alle skolene. Ta kontakt med kulturkontakten dun dersom du ønsker å se filmen.

Krig på hjemmebane består av to elementer; en film på 15 minutter og et samtaleopplegg som gjennomføres av formidler etter at filmen er vist. Lærer kan formidle undervisningsopplegget. Dersom dere ømsker en egen formidler må dette bestilles spesielt. Formidleren vil kunne tilføre mer om historiene og hvorfor akkurat disse historiene ble valgt, og også si noe om selve prosjektet og prosessen med filmproduksjonen

I filmen følger vi en ungdom som tar oss med til 5 ulike steder hvor det skjedde dramatiske hendelser under 2. verdenskrig. Ungdommen fungerer som reporter som både intervjuer aktuelle personer og forteller historiene fra stedene. Opplegget har som mål å øke kunnskapsnivået om konsekvensene av 2. verdenskrig i lokalmiljøet. Samtidig ønsker filmskaperne å trekke paralleller til dagens situasjon og bevisstgjøre de unge i forhold til egne holdninger om krig i dag.

​Stedene som besøkes og historiene som fortelles er:

 • Knaben
  Molybdengruvene på Knaben var de eneste i sitt slag i Europa og ble veldig viktige for de tyske okkupantene. Derfor ble de også et viktig mål for de allierte som forsøkte å ødelegge anleggene med bombing to ganger i løpet av krigen. I det første angrepet ble 16 nordmenn og en tysk soldat drept.
 • Rudjordsheia, Kvås i Lyngdal
  På Rudjordsheia ble det drevet illegale radiosendinger med London, og i august 1943 ble to unge operatører knyttet til kompani Linge, omringet av tyske soldater. Den ene klarte å unnslippe, den andre tok sitt eget liv i frykt for å bli torturert til å angi andre motstandsfolk i området.
 • Helle i Flekkefjord
  Gunvald Tomstad drev i to år et omfattende motstandsarbeid som dobbeltagent på gården sin, Helle i Flekkefjord. Han produserte og distribuerte en illegal avis og gjemte en illegal radiosender i huset sitt. Dette samtitid med at han tok imot nazister på gården sin og spilte rollen som ledende NS-mann så godt at selv hans mor trodde på det.
 • Regefjord/Abelsnes
  Operasjon Charhampton var kodenavnet på en aksjon hvor norske soldater og styrker fra Kompani Linge skulle kapre skip under tysk kontroll og føre dem til England. Pga dårlig utstyr og rekognosering ble operasjonen mislykket; kapringen av "Tromøysund" ble umiddelbart oppdaga, og skipet ble bombet og senket dagen etter. 15 norske soldater, et mannskap på 26 og 2 sivile mistet livet. resten av styrkene klarte å rømme til England.
 • Nordberg Fort
  Nordberg fort på Lista var ikke bare en viktig del av det tungt bevæpnede "Festung Lista", det var også hjemmet til mange tyske soldater. Disse unge mennene var sterkt med på å prege lokalsamfunnet på Lista i perioden fra 1942-45. I en vanskelig økonomisk tid, var det mange som fikk arbeide på de tyske anleggene og tjente gode penger på det. Mange norske jenter fikk også barn med de tyske soldatene.

På de ulike stedene vil reporter Terje Andé Kvinlaug på en levende måte ta seeren med inn i historien om det som hendte der.

Filmen følges av et undervisningsopplegg som legger opp til samtale omkring aktuelle temaer.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
 • Produsent: Sanden:Media
 • Idé/opplegg: Sanden:Media

Publikumskommentarer