Tilbake
Ill: Oscar Jansen

Villaksen Salomon

Boka "Villaksen Salomon" forteller om villaksens liv, fra Salomon er et lite egg til han en dag kommer tilbake til moderelva som storlaks.

Forfatter Andre Vaaler og Illustratør Oscar Jansen besøker klassen, leser fra boka og viser illustrasjoner. Elevene lærer  grunnleggende fakta om villaksen, de får tegne villaks og synge om laksen. Dersom skolen har en elv i nærområde kan det bli en tur ut for å se.

Boka er rikt illustrert, og historien er basert på villaksens reelle venner, fiender og omgivelser. Til hvert kapittel er det en faktadel der leserne kan lære mer om villaksen.

Villaksens liv er en fantastisk spennende reise, en reise med all verdens trusler og farer.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Produsent: Andre Vaaler og Oscar Jansen
  • Idé/opplegg: Andre Vaaler

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer