Tilbake
Thor Ivar Hansen
Kjell Olsen
Kjell Olsen

Lindesnes fyr

På Lindesnes fyr lærer elevene om fyrets spennende historie, navigasjon og fyrteknologi. Vær og sjøsikkerhet er også tema. Oppholdet foregår utendørs og oppe rundt fyrtårnet halve tiden. Barna får også besøke tårnet og utforske fyrstasjonen på egenhånd. Den siste delen av besøket foregår i formidlingsbygget Fjellhallen. Her spiser de sin medbrakte niste og konkurrerer i en quiz. Besøket avsluttes i filmsalen med litt mer kunnskap og en filmvisning. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Lindesnes Fyrmuseum
  • Produsent: Lindesnes fyr/ Vest-Agder fylkeskommune

Publikumskommentarer