Tilbake
Stiftelsen Arkivet

Jakten etter jødene på Agder

Bakgrunnen for opplegget er Stiftelsen Arkivets utgivelse av boken ”Jakten etter jødene på Agder” (2010), om jødenes ukjente historie på Sørlandet under andre verdenskrig. Boken gir en ny oversikt over jødene som bodde på Agder under krigen og deres skjebne.

I opplegget inviteres elevene med på jakten etter historien til jødene på Agder.

Del 1: Introduksjon
Opplegget innledes med en digital fortelling der elevene møter Moritz Rabinowitz, som hadde tilknytning til Kristiansand gjennom butikkvirksomhet. Den digitale fortellingen brukes som interessevekker, samt utgangspunkt for kortfattet bakgrunnsinformasjon om antisemittisme og andre verdenskrig (historisk kontekst for kildearbeidet i del 2).

Del 2: Kildearbeid
Elevene får deretter utdelt et variert utvalg av kildemateriale (primærkilder som brev, statistikk, bilder) og utdrag av sekundærlitteratur. Disse handler om enkeltpersoner som levde på Agder på 1930-tallet og under andre verdenskrig.
Ved hjelp av kildematerialet skal elevene finne ut hvem disse enkeltpersonene var, og hva som skjedde med dem under krigen. På denne måten “jakter” elevene på den ukjente historien til jødene på Agder, slik historikeren gjør.

Del 3: Klassesamtale
I den påfølgende klassesamtalen vil to momenter stå sentralt:
1. Kildebruk og kildekritikk: Hvordan brukte elevene kildene til å øke sin kunnskap om jødene på Agder under andre verdenskrig? Hvilke kildekritiske spørsmål må en stille til materialet? Hvordan arbeidet forfatterne med materialet de fikk, og hvilke utfordringer møtte de på underveis?
2. Realhistorisk kunnskap og refleksjon: Hvor mange jøder bodde på Agder på 1930-tallet og under andre verdenskrig? Hvordan påvirket det som skjedde i Europa jødene på Agder? Hvordan gikk det med de ulike enkeltmenneskene? Var Holocaust noe som skjedde også på Agder?

3. refleksjon rundt etiske dilemaer knyttet til de valgene menneskene gjør, samt holdninger til andre mennesker i form av "frykten for det ukjente" samt antisemittisme og rasisme.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Produsent: Stiftelsen Arkivet
  • Idé/opplegg: Stiftelsen Arkivet

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer