Tilbake

Tekst og musikk i krig og konflikt

Dette er et kurs som har til formål å ta elevene med på en musikalsk reise med krig og konflikt som bakteppe. Gjennom refleksjoner rundt ungdommenes egne konflikter i sin egen hverdag, ønsker formidlerne å ta i bruk tekster fra musikkens verden for å gjøre elevene i stand til å uttrykke følelser gjennom et aktivt forhold til sangtekstproduksjon.

Undervisningen foregår i tre deler.

Del 1 1. I tilfluktsrommet. Rommets symbolkraft setter elevene inn i en historisk sammenheng hvor krig kontekstualiseres. Elevene får høre livemusikk, og bilder og video blir projisert på veggen forsterker det musikalske uttrykket. I etterkant reflekterer elevene rundt temaet krig og konflikt i ulike sammenhenger. Hvilke tilfluktsrom søker man når man har det vondt i land hvor det hersker fred? Hvordan kan musikk være med å bearbeide det som er vondt? Med en gang seansen er ferdig går alle til bussen og reiser rett til ARKIVET Freds- og menneskerettighetsenter

Del 2. På Arkivet Gode tekster og melodier er blant de viktigste råvarene for en suksessfull artist. Musiker og låtmaker Askil Holm tar elevene med inn i en verden av ulike eksempler og måter å skrive tekster og musikk på. Her får du mange tips til hvordan en god låt bør være. Kanskje er det ikke så vanskelig å lage en låt som du tror?

Del 3. På Arkivet. Elevene skriver sine egne låter basert på den inspirasjonen de har fått etter de to første delene, og vi avslutter seansen ved eiketreet i kjelleren der alle framfører noe av de skapt. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Produsent: Askil Holm og Stiftelsen Arkivet
  • Idé/opplegg: Askil Holm og Stiftelsen Arkivet v/ Eystein Ellingsen 

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer