Tilbake
Lens Young Dimashqi

Bilder er mer enn pynt

Barn i krig og krise

Krig representerer en av våre største humanitære katastrofer. Krig er et brutalt maktmiddel med massive menneskerettighetsbrudd; barn som blir drept og lider, bruk av ulovlige krigsmidler som gass, målrettet bombing av sivile, utsulting osv.  Verdens største flyktningekatastrofe utspiller seg blant annet i Syria og i nabolandene. Ingen ser i dag noe håp for at krigen skal slutte – at en side vinner, eller at den «brenner ut».  Vi må derfor regne med at, i år og i årene fremover, vil mange flyktninger komme til Norge. Mange av dem er barn som vil bli elever i norske klasserom. Det må vi ha en god beredskap for.

I dette dialogbaserte formidlingsopplegget blir vi gjennom bilder og video bedre kjent med barn i krigsherjede land. Hva er fred og hva er krig? Hva kan skje med barn i krig og på flukt og hvordan forteller bildene sine historier?

Alle barn i verden skal ha sine rettigheter sikret gjennom Barnekonvensjonen. I krig vet vi at nettopp barna ofte bærer de største byrdene. Når voksenverdenen moralsk og materielt kollapser er det barna som lider mest.  I klassesamtale fokuseres det på barns rettigheter – i Norge og ute i verden. Vi er ikke så ulike som man kanskje skulle tro. Barnekonvensjonen sier mye om nettopp det.

Bildene og videoen vi viser ledes tanken og samtalen inn på hvordan elevene kan bli gode venner og viktige støttespillere for fremtidige klassekamerater.

Fotografiene er blant annet hentet fra det uavhengige fotobyrået Lens Young Dimashqi i Syria. "Videoen Syria Children Wishes for 2014!" er laget av Yara Alnajem. Bildemateriale og mer informasjon finnes  på nettsiden til Creative Memory of the Syrian Revolution:  www.creativememory.org

DKS- prosjektet "Bilder er mer enn bare pynt" er en samarbeidsproduksjon mellom FN-sambandet Sør,  Mimeta og  Vest-Agder fylkeskommune.

Om formidlerne:
Gunvor Andresen, avdelingsleder og Kristian Røssaak, informasjonsrådgiver, arbeider i FN- sambandet Sør som har kontorer i Kristiansand.

FN- sambandet er et uavhengig informasjonskontor for FN spørsmål og internasjonale forhold, finansiert av NORAD.
FN- sambandet har gode nettportaler for oppdatert statistikk, kart, temasider og undervisningsopplegg. www.fn.no www.globalis.no www.opplev.fn.no

Om Mimeta: Mimeta er en kulturutviklingsorganisasjon som jobber innenfor internasjonal bistand. Hovedfokuset er på menneskerettigheter, kulturplaner og kreative næringer, i Afrika og MENA regionen. www.mimeta.org.

Gjennom et forskningsprosjekt i Syria på kunst og kultur i krig og konflikt, som Mimeta støtter, ble det formidlet kontakt med kulturaktører som står bak bilder og video i dette formidlingsopplegget.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Fotografer fra Lens Young Dimashqi, video av Yara Alnajem.
  • Produsent: FN-sambandet og VAF: Gunvor Andresen, tlf. 38 90 01 27/ 404 12 224 og Irene Ikdal, tlf 38 07 45 36, e-post: 
  • Idé/opplegg: DKS- prosjektet "Bilder er mer enn pynt" er en samarbeidsproduksjon mellom FN-sambandet Sør,  Mimeta og  Vest-Agder fylkeskommune.

Publikumskommentarer