Tilbake
Aage Storløkken / Aktuell / NTB scanpix

Culpa! (Bjørneboe, gata og ungdommen) (Kilden Teater)

Bjørneboe, gata og ungdommen
«likegyldighet, skyld og ansvarsfraskrivelse – hva betyr det egentlig»?

Med «Bjørneboe, gata og ungdommen» vil Kilden Teater henvende seg direkte til de unge, på deres teritorium (f.eks. i skolegården, på ungdomsklubben, på skoleveien, på markedsplasser etc.), og med tekster innspirert og delvis skrevet av dem. Ungdommen blir ikke her pålagt å se forestillingen, men kan selv velge om de vil følge den eller ikke.

I 1966 skrev Bjørneboe stykket «Fugleelskerne» og som en del av Generalens forsvarstale også diktet «MEA MAXIMA CULPA» (overs. min store skyld).  Dette diktet skal være utgangspunktet vårt for å utarbeide en gateforestilling for ungdom i Kristiansand vår 2020. Diktet er kjent av mange og tar opp en slags brutal sannhet om likegyldighet, plikt, dobbeltmoral og ansvarsfraskrivelse.  Hva hadde Bjørneboe kommentert om sitt samfunn hvis han var her i dag?  Og hvordan relaterer eller ikke relaterer ungdom seg til diktet «Mea maxima culpa»? Dette diktet ønsker vi å undersøke i utviklingen av teksten og formen til gateforestillingen. 

Teksten vil skrives av slampoeten Taro Vestøl Cooper. Cooper og Nilay vil holde verksted med ulike grupper ungdommer, der de utvikler tekst sammen, diskuterer og reflekterer rundt de ulike spørsmålene og temaene.

Regissørens mål er å skape en gateforestilling basert på 4 ulike karakterers syn på hva skyld, likegyldighet og ansvarsfraskrivelse er. Forestillingen skal ta utgangspunkt i en historie fra hver karakter, eller 4 forskjellige vinklinger og opplevelser av en gitt historie. 

Det er et stort moralfilosofisk spørsmål som vi ikke skal besvare eller konkludere i forestillingen, men vi håper at denne diskusjonen kan være fruktbar og inspirerende for både ungdommen og oss å gå inn i sammen.

Hva tenker ungdom om skyld, skam og synd? Hva betyr disse ordene? Er det ord som bør fjernes, taes bort? Eller er de nødvendige i et samfunn, bør vi alle bære ansvar for alle eller bare for oss selv? Hva tenker de som vokser opp i dag om dette? Og hvilke tematikker og utfordringer i dag kan vi knytte opp mot spørsmålene? 

​​​​​​​Forestillingen vil vare i ca 20 min og spilles på skoler i storefri, i midttimer e.l. Skolen vil selvsagt bli informerte, men ikke nødvendigvis elevene, slik at det oppstår noe spontant og umiddelbart i møtet mellom utøvere og publikum.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Kilden Teater

Om kunstner / utøver / gruppe

Regi: Mine Nilay Yalcin er utdannet skuespiller fra Nordic Black Theatre, men har arbeidet for det meste som regissør. Yalcin er i ferd med å etablere seg som en viktig stemme innen norsk teater.

Tekst: Taro Vestøl Cooper er en av Nordens fremste slampoeter.

Publikumskommentarer