Tilbake
Henie Onstad kunstsenter

Født til frihet

Hva vil det si å ha ekte frihet? Hvordan kan ulike politiske og religiøse retninger virke inn på en persons liv? Og hvordan kan innskrenkingen av mangfold og demokrati i et samfunn få konsekvenser for en persons liv og en persons frihet?

Dette undervisningsopplegget er laget med utgangspunkt i en retrospektiv utstilling om kunstnerskapet til Zdenka Rusova. Rusova er en Tsjekkisk-norsk tegner og maler som har utmerket seg innenfor tegning og grafikk, og hun har hatt stor utstillingsaktivitet, både nasjonalt og internasjonalt. Rusova tilhører en generasjon kvinnelige kunstnere som lenge ikke fikk den oppmerksomheten de fortjener, og med denne utstillingen, som viser arbeider over en periode på 50 år, er hensikten å formidle er større kunstnerisk mangfold.

Elevene vil lære om hvordan kunst, og da særlig grafikk, ble brukt som et «politisk verktøy» på 1960 0g 1970 tallet, og de vil få innsikt i hvordan Rusovas kunst kan plasseres innenfor en slik kontekst.

Ved hjelp av ulike tekstutdrag og refleksjonsøvelser skal elevene jobbe med hvordan politiske og samfunnsmessige konsekvenser preger et samfunn, og folkene som er en del av det.

Politikk, religion og ulike -ismer påvirker menneskets frihet og dagens polarisering i Europa trekkes frem, for å se på hvordan Rusovas kunstnerskap og bakgrunn kan tolkes i lys av dagens mediebilde.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Zdenka Rusova
  • Produsent: Sørlandets Kunstmuseum i samarbeid med Henie Onstad kunstsenter
  • Idé/opplegg: Sørlandets Kunstmuseum

Publikumskommentarer