Tilbake
Stiv kuling
Stiv kuling
Stiv kuling
Stiv kuling

Påskekollektivet - Flytende badstu

Påskekollektivet er et verksted hvor elevene tar utgangspunkt i en felles konstruksjon i målestokk 1:1 sammen med arkitektene fra Stiv kuling. Det legges opp til et stort gruppearbeid hvor elevene bygger og lærer om hverandre. Prosjektet tar utgangspunkt i de langvarige lokale tradisjonene (rundt Lista fyr) med å la elevene lage egne hytter i påsken, for deretter å gå på besøk til hverandre. Ved å bygge en vedfyrt badstu av restematerialer og søppel funnet på strendene vil elevene skape et sosialt rom til glede for befolkningen på Lista og berømme denne tradisjonen.

Vi vil fokusere på det kollektive i samfunnet fremfor de individuelle, både i arbeids- og boform. En innledende forelesning vil ta opp disse utfordringene. Dette er en kommentar til steders utvikling i vår samtid og en respekt av de lokale tradisjonene. Prosjektet vil i stor grad være publikasjonsvennlig og vil være del av en utstilling i regi av Stiv kuling arkitekter samme sted.

Elevene i prosjektet skal:

 • utvide deres kunnskap og forståelse for arkitektur, historie og kultur
 • oppnå en (romlig) forståelse som går utover det historiske
 • møte andre fagdisipliner, gjennom gruppearbeid, individuelle øvelser og diskusjonsforum
 • kunne kommunisere/formidle det de oppnår både internt og utad 


Fra "Læreplan i kunst og visuelle verkemiddel- felles program for kunst, design og arkitektur": (KDA1-01)

Eleven skal kunne: 

 • utforske og bruke ulike visuelle verkemiddel for å belyse ei samfunnsaktuell problemstilling
 • konstruere tredimensjonale installasjonar ved hjelp av analoge og digitale verktøy
 • bruke fagomgrep, reflektere over og drøfte val av visuelle verkemiddel i eigne og andre sine arbeid
 • drøfte estetiske og kontekstuelle sider i form- og biletuttrykk


Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Arkitekter fra Stiv kuling AS
 • Produsent: Stiv Kuling AS
 • Idé/opplegg: Stiv kuling AS ved Anders Eik Pilskog og Jan Gunnar Skjeldsøy 

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer