Tilbake
Mandal museum
Mandal museum
Birgitte Sørensen

Gustav Vigeland 150 år

- Kreativt treskjærerverksted for 3.- 4. trinn i Mandal kommune. 

11. april 2019 er det 150 år siden Gustav Vigelands fødsel i Mandal. Elevene skal gjennom en liten vandring i byen og barndomshjemmet hans, bli bedre kjent med en gutt fra byen som ble en stor kunstner. Elevene får høre litt om Gustav Vigelands barndom og om hans kunstneriske utvikling. De får se skulpturer laget av den voksne kunstneren i byen. Når elevene senere besøker Vigelandsparken i Oslo, vil de kunne gjenkjenne skulpturer med bakgrunn fra Vigelands oppveksten i Mandal. 
 
Med utgangspunkt i arbeider Gustav Vigeland gjorde som barn og ungdom, skal elevene få prøve å skjære i tre. For mange er det første gang de forsøker dette, men oppgaven er laget slik at alle skal klare å lage en enkel gjenstand. 

Mål med tilbudet: 

  •  Å lære elevene om Gustav Vigeland og den betydningen Mandal og Lindesnes hadde for hans kunstneriske uttrykk.   
  • Å oppfordre elevene til kreativt arbeid 
  • Å gi elevene kjennskap til treskjæring ved å lage et enkelt arbeid.   Undervisningsopplegget skal samtidig bidra til faglig oppdatering av lærerne, med håp om at lærerne vil benytte lokalkunnskapen og de håndverksmessige teknikkene i sin framtidige undervisning. 

Kompetansemål i kunst og håndverk:  

  • bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer 
  • bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre 
  • undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form, fra idé til ferdig produkt

 
Kompetansemål i samfunnsfag:  

  • kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke

Forarbeid: Lærerveiledning med forslag til forarbeid sendes til skolen i forkant. 

Etterarbeid: Skolen oppfordres til å stille ut eller lage digital utstilling av elevenes arbeider. Foto av elever i arbeid og deres produkter må kunne publiseres på museenes nettsider og i rapporter og foredrag. Lærere kan legge ut foto på skolens nettsider.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Produsent: Vest-Agder-museet - Mandal museum
  • Idé/opplegg: Mandal museum

Publikumskommentarer