Tilbake
Jon S. Lunde
Jon S. Lunde

Videokunst

Videokunst med Jon S. Lunde 

Elevene produserer sin egen videokunstinstallasjon gjennom eksperimentering og intuitivt arbeid med levende bilder. Det er opp til elevene hva slags uttrykk videoen får. Kunstprosjektet er ledet av Jon S. Lunde som på forhånd har koblet til en medbragt datamaskin i klasserommet med projektor slik at alle kan se skjermbildet. Dette vil fungere som en felles arbeidsstasjon hvor vi produserer med eget råmateriale og bearbeiding. Elevene får en liten innføring i software vi bruker, og alle får prøve seg i ulike ledd av prosessen. Underveis tester vi ut og gjør felles kunstneriske og tekniske vurderinger.

Første time handler om innsamling av råmateriale. Elevene får bruke sine egne smarttelefoner og filmer korte klipp som vi senere skal bearbeide. Før vi går for å filme, tar jeg en prat om hva slags tilnærming som er smart når man gjør denne type arbeid. For eksempel vil jeg oppfordre elevene til å lete etter motiver som er interessante eller poetiske, heller enn å filme hverandres ablegøyer. Slik blir elevene oppfordret til å se sine vante omgivelser med et nytt blikk og tenke på omverdenen som en mulig kilde til kunstneriske uttrykk.

Når vi møtes igjen etter pausen, har vi samlet råmaterialet og gjort det klart for elevene kan bearbeide filmklippene i programvaren Resolume.  Lunde vil legge til rette for en samtale rundt de kunstneriske valgene og prøve å gjennomføre visuelle idéer som elevene spiller inn. Når alle har tatt en tørn ved maskinen vil vi sitte igjen med en videoloop på rundt ett minutt.

I denne siste delen av opplegget får elevene et kort innblikk i programvaren Raspberry Pi. Klassen får følge med på og delta når vi overfører videofilen vår til Raspberry Pi-kortet, som nå overtar projektor-bildet så alle kan se på storskjerm. Jeg viser hvordan vi programmerer videoen vår til automatisk oppstart og loop, slik at det eneste man trenger å gjøre for å vise videoinstallasjonen er å koble kortet til en monitor/projektor. Elevene kan nå beskue resultatet, komme med kommentarer eller spørsmål rundt prosessen.

Lunde ønsker å gi elevene en kreativ arbeidsglede knyttet til digitale plattformer og senke terskelen for å gå inn i eksperimenterende prosesser med slike verktøy. I dette opplegget ønsker han å fokusere på det kreative potensialet til slik teknologi og vise hvordan telefon og datamaskin kan fungere som fullgode kunstneriske verktøy med stor frihet og intuitiv utfoldelse. Dessuten er det et mål å gi elevene en forståelse av videokunst som et fullverdig kunstuttrykk og la dem ta del i en typisk arbeidsflyt fra råmateriale til ferdig produkt.

Skolen vil bli oppfordret til å stille en skjerm eller projektor til disposisjon i etterkant av opplegget hvor elevenes arbeider kan vises som kontinuerlig videoloop i en periode etter DKS-besøket. Lunde kan hjelpe til å koble opp dette før han forlater skolen den aktuelle dagen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Jon S. Lunde
  • Produsent: Jon S. Lunde
  • Idé/opplegg: Jon S. Lunde

Publikumskommentarer