Tilbake
Birgit Gautschi/ Flekkefjord museum
Birgit Gautschi/ Flekkefjord museum
Birgit Gautschi/ Flekkefjord museum

Naturlige selvportretter

Formidler Birgit Gautschi ved Flekkefjord museum holder opplegget Naturlige selvportretter  sammen med danskvietnamesiske Phuc van Dang, som er bosatt i Horsens Danmark. Phuc er utøvende billedkunstner og utdannet grafisk designer i Danmark. 
 
Phuc flyktet sammen med sin familie fra Vietnam og kom som båtflyktning til Danmark som 11-åring. Han forteller om flukten som er en viktig del av historien hans. Phuc er opptatt av historiefortelling – det blir en viktig del av opplegget.
 
Vi mennesker ser oss ofte som utenforstående i naturens verden. Men er den oppdelingen mellom menneske og natur virkelig så klar? Naturen kan leve uten oss, men kan vi leve uten naturen? Vi kan påvirke naturen og få en følelse av at den gjør oss i stand til å kontrollere den, men kan vi virkelig det? Hva skjer med opplevelsene våre når naturen presenteres i en unaturlig eller kunstig måte? Eller hva betyr det når naturen blandes med kunsten? Hva er forskjellen på kunstig natur og en natur som er gjort kunstig? Det er spørsmål som blir tatt opp i Workshopen sammen med Birgit og Phuc. Elevene tar forholdet deres til naturen inn i workshopen og jobber med det. Kan menneskenes paradoksale forhold til naturen framheves eller synliggjøres? 
 
Sammen med Phuc og Birgit lager elevene sin egen utstilling som skal henge over kort tid på skolen. Utstillingen skal omhandle en rekke spørsmål omkring forholdet vi mennesker har til naturen. Phuc har en filosofisk tilnærming til elevene og stiller spørsmål om deres forhold til natur. Elevene arbeider i grupper og alene på verkene sine. 
 
Elevene jobber i portrettform. Første oppgave blir at de maler portretter som de knytter sitt eget forhold til naturen inn i, i A3 format. I neste oppgave jobber elevene i grupper og lager gjennom samtale et felles portrett i plakatformat. Elevene presenterer sine verk selvstendig i plenum. Verkene skal bli utstilt på hver skole etterpå. 
 
Phuc van Dang  har lang erfaring med lignende prosjekter han har hatt ved uilike skoler i Danmark. 


Mål med tilbudet: 

Elevene skal få en forståelse av hvordan man kan se på et portrett og samtidig bli bevisstgjort eget forhold til naturen. Vi i Norge omgir oss daglig med natur, men merker det knapt. Sammenlignet med mennesker som bor i andre deler av verden, har vi et naturlig forhold til naturen. Men er vi selv klar over det? 
 
Elevene jobber i grupper til spørsmål Phuc og Birgit stiller dem. Sammen kommer de til konklusjoner om hvordan naturen ser ut i dag og hva de kan gjøre for å redde den. Visualiseringer blir portretter innfelt med landskap.    Phucs bakgrunn som flyktning er en viktig del av opplegget. Phuc og Birgit er begge opptatt av å fortelle historie og reflektere omkring den. Det å være bevisst på at man ikke er som alle andre, men likevel er like verdt og betyr like mye, er noe som er veldig viktig i dagens samfunn, spesielt der det finnes mange innvandrere. I dag har stort sett alle skoler og klasser flyktningbarn i Vest-Agder. 

Tilpasning i lærerplanen: 

Visuell kommunikasjon: Bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy bruke egenskygge og slagskygge i tegning.
 
Design: Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider.


Kunst: Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Phuc van Dang
  • Produsent: Phuc van Dang i samarbeid med Birgit Gautschi på Flekkefjord museum.
  • Idé/opplegg: Phuc Van Dang i samarbeid med Birgit Gautschi

Publikumskommentarer