Tilbake
Terje Abusdal og Jon-Edvard Uleberg
Terje Abusdal og Jon- Edvard Uleberg
Terje Abusdal og Jon-Edvard Uleberg
Terje Abusdal og Jon-Edvard Uleberg

Videospill

Terje Abusdal og Jon-Edvard Uleberg

The only thing you have to do, is to shoot humans – hvordan lærer vi å hate?

Hva er det som skaper hat mot andre grupper av mennesker? Hvordan kan vi kjenne igjen propaganda og retorikk som prøver å få oss til hate andre?

Opplegget søker å diskutere disse spørsmålene gjennom å la elevene møte medieuttrykk som på ulikt vis tematiserer propagandaens metoder for å skape avhumanisering og hat.

Elevene kommer inn i det gamle tyske marinefortet, Nordberg fort, hvor de inviteres inn i en rekonstruksjon av et gutterom fra åttitallet. Her får de spille et Commodore 64-aktig skytespill hvor de spiller seg gjennom noen mer eller mindre korrekt gjengitte historiske hendelser fra 1989: Studentopprøret på Den himmelske freds plass, Berlinmurens fall, henrettelsen av ekteparet Ceausescu i Romania.

Spillsekvensen danner introduksjon for en felles refleksjon rundt historiefortelling og historieforfalskning. De historiske feilene spillet inneholder, rettes opp. Mennesker som deltok i hendelsene vises fram. Perspektivet utvides ved å se på propagandabilder og tekster fra forskjellige historiske epoker og ståsteder. Målet er å reflektere rundt propaganda, med vekt på hvordan den prøver å dele verden inn i de gode (oss) og de onde (dem) ved å bruke mekanismer for glorifisering og demonisering av mennesker.

Målet med opplegget er å bli mer bevisst på de kreftene i verden som prøver å ta menneskeligheten fra hele grupper av mennesker. Så slipper vi å skyte hverandre.

DKS- prosjektet er i forbindelse med Sørlandsutstillingens 50 års-jubileum. Terje Abusdal og Jon-Edvard Uleberg deltar på utstillingen.  


Aktuelle læreplanmål i samfunnsfag etter 10. trinn:

Historie:

 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme

Samfunnskunnskap:

 • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme

Opplegget kan også brukes som inspirasjon for å jobbe med disse målene under «Utforskaren:»

 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

Aktuelle læreplanmål i norsk etter 10. trinn:

 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder


Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Terje Abusdal og Jon-Edvard Uleberg
 • Produsent: Terje Abusdal og Jon-Edvard Uleberg
 • I samarbeid med: Sørlandsutstillingen ved Erling Helland Jensen
 • Idé/opplegg: Terje Abusdal og Jon-Edvard Uleberg

Publikumskommentarer