Tilbake
Håkon Gåre
Håkon Gåre
Håkon Gåre
Håkon Gåre
Håkon Gåre

Følelse på boks

Hvordan kan vi bruke kunsten til å uttrykke oss? Hvis følelsene var en strek – hvordan ville de sett ut? Hvordan kan man si noe ut å si noe? I prosjektet "Følelse på boks" skal elevene lære hvordan man kan kommunisere en følelse eller et budskap uten å bruke ord. Med utgangspunkt i psykolog Cecilie Benneche og fotograf Jo Michael de Figueiredo sitt prosjekt "Den følelsen" tar vi utgangspunkt i samtale og kommunikasjon av seks kjernefølelser.

Produsent og formidler Håkon Gåre  oppfordrer lærer og elevene til å arbeide videre med tematikken.  (Arbeidet elevene gjør, og tankene de danner seg, kan ende i en klasseskulptur.) Elevene vil få tildelt pappesker hvor mulighetene for følelser eller personlige ytringer kan uttrykke seg visuelt. 

Skolen i ungdomstiden kan være en vanskelig tid. Det er mange nye følelser og krav som oppstår for våre unge – nye opplevelser de må lære å forholde seg til og bearbeide. Noen lukker seg inne. Andre åpner seg. Noen reflekterer ikke over sin egen situasjon i det hele tatt, og har det greit. Alt vi gjør kan tolkes. Noe formidler vi klart og tydelig og bevisst. Annet formidler vi uten å være klar over det. Det er visse signaler vi utstråler som ikke trenger ord. Kan vi lære oss å tolke disse signalene? Kan vi lære oss å se og forstå andre mennesker bedre enn det vi gjør i dag? Hvordan kan vi bruke kunsten til å uttrykke oss?

TEMATIKK - Samtale og definisjon om følelsene vi har i oss. 
  
GJENNOMFØRING - Kursholder gir en introduksjon, tema og formål  Gjennomgang av "Den følelsen" og de seks kjernefølelsene: Sinne, Frykt, Avsky, Sorg, Glede, Overraskelse Samtale rundt definisjonen av hver følelse

  • Øvelse: 30 sekunder assosiativ og spontan strektegning av hver følelse (blyant og papir)
  • Øvelse: 3 minutter kombinasjonstegning av to følelser (blyant og papir) 
  • Øvelse: Henge opp tegninger på valgfritt sted i klasserommet – hva kan kommuniseres i monteringen?

Gjennom å være bevisst og forstå egne følelser og signaler, står man bedre rustet til å forstå og plukke opp signaler fra andre. Målet er at elevene skal bli litt flinkere til å formidle, analysere og tolke følelser og budskap.

  • Øve på symbolikk og tolkning i kunst og hverdagsliv
  • Utvide elevenes vokabular og forståelse av menneskelige følelser


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Håkon Gåre
  • Produsent: Håkon Gåre
  • Idé/opplegg: Håkon Gåre

Publikumskommentarer