Tilbake

Systemet aktiveres

Systemet aktiveres består av et lydisolert kammer med innebygd opptaksutstyr for lyd, i tillegg til en rekke hverdagslige objekter på utsiden. Forløpet begynner med at noen elever på 5.- 7. trinn går inn i dette rommet og lukker døren bak seg. De som er i boksen har mulighet til å bruke objektene til å lage lyd, mens den eller de som befinner seg på utsiden sørger for å sende inn stadig nye gjenstander gjennom lukene på hver side. Performancen ledet av kunstnerne Trond Nicholas Perry og Jon S. Lunde foregår i et interaktivt objektlandskap hvor elevene selv vil få anledning til å prøve ut de ulike mekanismene etter at fremføringen er ferdig, og gå i dialog med kunstnerne. 

Systemet aktiveres har fokus på form og funksjon, og anser dette som verdifullt i seg selv, men det finnes også en rik understrøm av teori og tolkningsmuligheter. Performancen kan synliggjøre at vår umiddelbare opplevelse ikke nødvendigvis er den eneste måten å se eller høre tingene på.

Prosjektet introduserer elevene for en lydkunstverden hvor tradisjonelle instrumenter er erstattet med ting vi omgir oss med i hverdagen, og lar dem oppleve at lyd er noe som kan trylles fram av hva som helst. Vi vil prøve å utvide elevenes kunstbegrep ved å presentere dem for objekter som settes i en uvant sammenheng. Den som går inn i Systemet vil forhåpentligvis få avmystifisert og senket terskelen for hva det vil si å komponere, improvisere og spille musikk.

Systemet er programmert til å spille inn et lagvis lydlandskap bestående av åtte loops hvor hvert lag tilsvarer ett av objektene som ligger klare. Inne i boksen er det montert kvalitetsmikrofoner som er tilkoblet et spesialskrevet dataprogram som igjen styrer et automatisert forløp i lydopptakene. I det øyeblikk systemet aktiveres, starter en nedtelling som vises med fargekodede søyler på en dataskjerm inne i boksen, og dessuten på en stor skjerm for publikum på utsiden. Først kommer det en periode uten lydopptak, hvor man forbereder seg, deretter begynner selve innspillingen. Når innspillingen er over, høres resultatet umiddelbart over høyttalere, og en ny syklus begynner som beskrevet over.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Trond Nicholas Perry og Jon S. Lunde
  • Produsent: Turneorganisasjonen TuO og Kunstbanken
  • Idé/opplegg: Trond Nicholas Perry og Jon S. Lunde

Om kunstner / utøver / gruppe

Trond Nicholas Perry (f. 1977) har bakgrunn som skulptør og designer og er utdannet ved NTNU-Kunstakademiet i Trondheim. Perrys arbeider befinner seg i krysningen mellom funksjon, interaktivitet og lyd. Perrys kunst er innkjøpt av Sørlandets kunstmuseum og Norsk maritimt museum. Det siste markante prosjektet er en utsmykning i form av en stor interaktiv lydskulptur i skolegården på Nye Torridal Barneskole i Kristiansand.

Jon S. Lunde (f. 1977) er utdannet innenfor elektronisk musikk og jobber i krysningen mellom lydkunst, musikk og det visuelle. Hans arbeider er presentert på blant annet Punkt-festivalen og Sørlandsutstillingen.

Publikumskommentarer