Tilbake
Prestgaard/ Andersen

Verken fugl eller fisk

Verken fugl eller fisk er et prosjekt for formidling av vår tids raskest voksende miljøproblem – plast i havet.  Hvert gruppearbeid innledes med en halvtimes "trash talk" om plast i havet og hvordan dyrelivet påvirkes. Her viser vi bilder og videoer og samtaler med deltakerne for å få frem deres synspunkter og erfaringer. Vi lager et naturalistisk bilde av en norsk fugle- eller fiskeart ved hjelp av strandplast. Det ferdige dyret fotograferes og deltakerne får bildet på mail eller SMS. Bildet kan senere printes i ulike formater slik at det kan benyttes til gaver, premier og utsmykking.

Mål med tilbudet:

Prosjektet er designet som kunstworkshop der elevene benytter plast funnet på strender som kunstmaterialer - "as is" som "found objects". Vi klipper ikke, vi knekker ikke, vi limer ikke. Alt bygges løst og fotograferes før det midlertidige kunstverket demonteres og gjenbrukes på neste workshop. All plastsøppel som benyttes i prosjektet forblir i prosjektet.  Målet med tilbudet er å skape økt bevissthet blant elevene i forhold til plast som ressurs og plast i havet som et iljøproblem – ressurser på avveie.

Forankring i lærerplanen:  Kunst og håndverk 5. - 7.trinn:

  • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere kan benytte form, kunstuttrykk og materialvalg, og hvilke følelser og tanker elevene får omkring kunstverket og plast fra hav

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Produsent: Kari Prestgaard og Astor Andersen
  • I samarbeid med: Lista fyr ved Pål Hals
  • Idé/opplegg: Billedkunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen

Publikumskommentarer