Tilbake
Sørlandets Kunstmuseum

Den tredje vinkel

Fotografier fra Tangen-samlingen: Eva Klasson

Samtaler rundt identitet og fremstilling, med utgangspunkt i fotografiene til Eva Klasson. Hva er jeg, hva viser jeg? Hva er etikk? Dette kan være en interessant problemstilling å drøfte særlig sammen med dagens selfie-barn.

Opplegget har relevans til lærerplanen og vi jobber med digitale verktøy og grafiske teknikker. Elevene utforsker horisontale, vertikale og diagonale retninger i enkle komposisjoner. Vi utforsker lys og skygge gjennom fotografiet, og bruker billedbehandlingsprogrammer, kanskje også i samarbeid med tekst som visuelt uttrykk for å vurdere hvordan skrift og bilde kommuniser og påvirker hverandre i ulike sammenhenger. Vi lager en enkel utstilling på slutten av opplegget.

Produksjonen er forankret i læreplanmål i både samfunnsfag og kunst og håndverk.

 • gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet og kultur
 • fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt
 • sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger
 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
 • Produsent: Sørlandets Kunstmuseum
 • Idé/opplegg: Sørlandets Kunstmuseum
  Kontaktperson: Elisabeth Romberg, tlf. 902 07 707, elisabeth.romberg@skmu.noFormidler: Lisbeth Finsådal, tlf 415 73 828, lisbeth.finsadal@skmu.no
  Forrmidlingsleder Kristine Kolloen Nilsen,  tlf. 38 07 49 00, mobil: 922 36 063. e-post: kristine@skmu.no

Publikumskommentarer