Tilbake
Gunhild Aaby
Gunhild Aaby
Gunhild Aaby
Gunhild Aaby
Gunhild Aaby

D/S Hestmanden og krigsseilerne

Historien om krigsseilerne som arbeidet på norske skip i utenriksfarten under andre verdenskrig har lenge vært et underkommunisert tema. 
Omkring 35 000 sjøfolk arbeidet om bord på norske skip underlagt det statseide rederiet Nortraship i krigsårene 1940-1945. Omkring 4100 av disse kom aldri hjem igjen.
I 2020 er det 75 år siden andre verdenskrig sluttet. D/S Hestmanden - Norsk krigsseilermuseum er en naturlig del av markeringen av jubileet.

Hvordan var det å være krigsseiler under andre verdenskrig? Hvordan var det å gå rundt med en konstant frykt for å miste livet? Og hvordan påvirket dette sjøfolkene i ettertida da freden ble et faktum?

Det to timer lange opplegget består av tre deler. I første del vil elevene få en innføring i historien om sjøfolkene som seilte på krigshavene i årene 1940-45. Videre deles elevene i to grupper. Den ene gruppa får en oppgave som både er kilde-, fakta- og refleksjonsbasert. Den andre gruppa er med en formidler rundt på skipet. Der de får høre historien om D/S Hestmanden og de vil få se både byssa, kapteinsalongen og broa. Gruppene vil så bytte om.

Til slutt får elevene se filmen Marerittet, som viser historien om en førstereisgutt og hva han opplevde i krigsårene. Filmen består av filmklipp fra andre verdenskrig hvor elevene vil få muligheten til å se på hvordan det var å være om bord på et handelsskip i krigsfart under andre verdenskrig.

Læreplanmål

Grunnleggende formål med historiefaget HIS1-02:

  • Gi innsikt i magfoldet av leveforhold og livsbetingelser for mennesker i fortida.
  • Fremme evnen til å bearbeide og vurdere historisk materiale og annen informasjon.

Kompetansemål etter VG3 Historie:

  • Identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilde, og bruke det i historiske fremstillinger.
  • Gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringer av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtida.
  • Gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunnet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Vest-Agder-museet, D/S Hestmanden - Norsk krigsseilermuseum
  • Produsent: Vest-Agder-museet, D/S Hestmanden - Norsk krigsseilermuseum.

Publikumskommentarer