Tilbake
J.H. Nomedal
Sørnorsk filmsenter

Sørnorsk filmmobil UNG

Når Sørnorsk filmmobil kommer på besøk får alle elevene i klassen mulighet til å lage sin egen film. Forberedelser, opptak og redigering blir gjort på iPader, alt under kyndig veiledning av meget dyktige instruktører fra regionen, som alle selv har profesjonell filmerfaring og erfaring med undervisning av unge. Elevene vil kunne velge mellom forskjellige filmtyper, som f.eks. Agders dårligste unnskyldning eller sjangerfilm.

Opplegget med Sørnorsk filmmobil starter på samme tid som skoledagen normalt starter, og alle elevene på trinnet er med samme dag.

Skolen vil i god tid bli kontaktet av veilederne for å avtale nærmere om antall, gruppestørrelser, elevønsker til filmtype mv. Opplegget krever ingen faglig involvering på skolen.

Sørnorsk filmmobil kommer til skolene med nok veiledere til at alle elever på samme trinn kan være med på opplegget samme dag. Vi beregner ca. 30 elever/ en klasse pr veileder.Kurset innledes med en innføring i filmspråket, dernest forberedelse, opptak og redigering. Dagen avsluttes med premierevisning av filmene som er blitt produsert i løpet av kursdagen.

Sørnorsk filmmobil kommer med veiledere, ipads og forhåndsinnspillet materiale, så alle kan rekke åt lage film på en skoledag. Teknikken er enkel,  alle kan være med.

Alle veilederne er selv filmskapere, som manusforfattere, regissører, produsenter mv. De har alle erfaring med undervisning av barn og unge.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Sørnorsk filmsenter

Publikumskommentarer