Tilbake
Stiv kuling
Stiv kuling
Stiv kuling
Stiv kuling
Stiv kuling
Stiv kuling
Stiv kuling
Stiv kuling
Stiv kuling
Stiv kuling
Stiv kuling

Romfabler

ROMFABLER er et verksted hvor elevene arbeider med individuelle konstruksjoner. Konstruksjonene har ingen gitt målestokk.  Gjennom en produksjon av de enkelte objekter og en sammenstilling av disse vil elevene bygge en samling – en form for en by eller et samfunn. Arkitektene Anders Eik Pilskog og Jan Gunnar Skjeldsøy fra Stiv Kuling AS har intensjoner om å stille ut samlingen på et egnet sted etter siste verksted, og skolene vil da inviteres til åpningen.
 
Prosjektet tar utgangspunkt i gips som materiale. Dette er et materiale som går fra å være flytende til å bli fast. Elevene får erfaring i hvordan materialets natur endrer seg over tid. Øvelsen vil ta elevene gjennom blande- og støpe prosessen til å videre forme/ subtrahere det ferdigstøpte objektet. Elevene formgir gipsobjektet abstrakt etter veiledning og en introduksjon fra arkitektene.  Objektene skal inneha romlige egenskaper som lys og skygge, og får en annen verdi når de  ulike objektene stilles opp mot hverandre.
 
Stiv kuling kommer på besøk til skolene og jobber i klasserommet eller andre egnede lokaler.

Suksesskriterier

Deltakerne i prosjektet skal:

- utvide deres kunnskap og forståelse for arkitektur, historie og kultur

. - oppnå en (romlig) forståelse. - møte andre fagdisipliner, gjennom gruppearbeid, individuelle øvelser og diskusjonsforum. - kunne kommunisere/formidle det de oppnår både internt og utad. 


Mål med tilbudet
Prosjekt Vi tar utgangspunkt i den generelle delen av læreplanen under det skapande mennesket: ...”Særdrag ved mennesket er at det både kan fatte det tidlegare slektledd har tenkt og følt, bruke det dei har utretta og forma - og samtidig overskride dei grenser fortida sette ved nybrott og skaparkraft. Oppfostringa skal fremje både lojalitet til det nedarva og lyst til å bryte nytt land. Da må ho gi både praktisk tame og innsikt - trene både hand og ånd. Oppfostringa skal gi elevane lyst på livet, mot til å gå laus på det og ønske om å bruke og utvikle vidare det dei lærer. ”...
 
Hovedmålet med prosjektet er å teste ut nye måter å formidle og forstå arkitektur og bygningsarv på. Ved å konstruere ROMFABLER vil elevene utvide sine kunnskaper både teoretisk og håndverksmessig. I forkant av workshopen vil Stiv kuling ha utarbeidet maler elevene skal produsere etter. 
 
Delmål i prosjektet er for elevene å bedre forstå geometri og oppbygging av elementer/figurer, samt egenskapene til treverk som material.


FORANKRING I LÆREPLANEN 

Generell del av læreplanen: Det skapende mennesket
 KHV1-01 Arkitektur - bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer

MAT1-04 Geometri - undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar

NAT01-03 Teknologi og design - teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Arkitekter fra Stiv kuling AS
  • Produsent: Stiv kuling AS
  • Idé/opplegg: Stiv kuling AS ved Anders Eik Pilskog og Jan Gunnar Skjeldsøy 

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer