Tilbake
Linda Myklebust
Linda Myklebust
Linda Myklebust
Linda Myklebust

Les kunst

LES KUNST inviterer elevene til Kristiansand Kunsthall for å skape sin egen undersøkelse av et gitt tema, i bokformat. Det er faglærer, gjerne i samarbeid med elevene, som bestemmer tema for bearbeidelse. Dette kan være et aktuelt emne som klassen arbeider med eller skal gjennom på læreplanen, eller en sak som opptar klassen av andre grunner. Verkstedet er veiledet av kunstner Trond Nicholas Perry , og prosjektutvikler og kunstformidler Linda Myklebust.

LES KUNST ønsker å tilby en alternativ bearbeiding av elementer i fagplanen for elevene. Dette med mål om å gi økt engasjement og forståelse av tematikken basert på hver enkelt elevs eget valgte uttrykk. Samtidig skal elevene oppleve muligheter kunstuttrykket gir, og se relevansen og bredden av kunst som uttrykk gjennom sine egne og medelevers arbeider.

FORMIDLINGSOPPLEGG
Verkstedet varer i tre skoletimer. I løpet av denne tiden skal vi se på og snakke litt om boken som format for kunstnerisk uttrykk, før alle elevene får lage hver sin skissebok basert på tema som er bestemt av læreren og elevene i forkant. Vi kommer også til å gå innom utstillingen på kunsthallen for inspirasjon. 

I verkstedet er det opp til den enkelte elev å finne sitt eget uttrykk. I utgangspunktet gis det frihet til å jobbe svært variert; for eksempel som tegneserie, ren skrift, dekonstruerte print fra bøker satt sammen som collager, eller abstraherte, monokrome tegninger over sidene. Elevene kan jobbe med iscenesettelse, både gjennom fotografi eller som animasjon av kopierte elementer fra fagbøker. Uttrykket kan gjenspeile frustrasjon over tematikken, eller være et makroblikk hvor bare en liten detalj av helheten presenteres. Hver enkelt elev vil bli oppfølgt av de to veilederne. 

Hvis vi får tid tar vi en felles gjennomgang av dagens arbeider i klassen hvor hver elev kort presenterer sin bok. Arbeidene blir også dokumentert som filmsnutter av hver bok som blas gjennom side for side. Disse blir publisert i LES KUNST sin youtubekanal (dette er frivillig og hver elev godkjenner at deres bok kan publiseres). 

Se forøvrig lærerveiledning for mer informasjon om verkstedet, forankring i læreplanen og innmelding av valgt tema i forkant av besøket.


Lærerveiledning

Last ned:
Lærerveiledning - LES KUNST

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Produsent: LES KUNST
  • I samarbeid med: Kristiansand Kunsthall,  www.kristiansandkunsthall.no
  • Idé/opplegg: Linda Myklebust


Om kunstner / utøver / gruppe

Trond Nicholas Perry (f. 1977) har bakgrunn som skulptør og designer og er utdannet ved NTNU-Kunstakademiet i Trondheim. Perrys arbeider befinner seg i krysningen mellom funksjon, interaktivitet og lyd. Perrys kunst er innkjøpt av Sørlandets kunstmuseum og Norsk maritimt museum. Det siste markante prosjektet er en utsmykning i form av en stor interaktiv lydskulptur i skolegården på Nye Torridal Barneskole i Kristiansand.

Prosjektleder Linda Myklebust (f. 1982 i Kristiansand) er utdannet kunsthistoriker og har jobbet flere år som kunstformidler, både ved Stavanger Kunstmuseum, Astrup Fearnley Museet og Fotogalleriet, samt som faglærer ved forskolene Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) og Oslo fotokunstskole. Hun har bred erfaring fra samarbeide med Den kulturelle skolesekken, fra både Blikk for fotokunst på Fotogalleriet, ulike produksjoner ved Stavanger kunstmuseum og Astrup Fearnley Museet, og som koordinator for billedkunstner Eivind Lentz i hans DKS produksjon Se(e) Me(g). Hun har også erfaring som lærer og veileder for kunstnere under utdanning.  

Publikumskommentarer