Tilbake
Nina Björkendal

Fake News

FAKE NEWS!

En grafisk måte å tenke verden annerledes.

Ved billedkunstner Nina Björkendal og grafikkmester Anders Fredriksen.

Verkstedet handler om å lage egne avisforsider og om å finne på falske nyheter. 

Det kan for eksempel være nyheten om at alle våpen er skrotet og at det er fred på jord. Kanskje Trump har fått ny sveis eller FrP vil gi gratis kanelboller til alle skolebarn i hele Norge hver dag. Vi håper at verkstedet vil vise hva skoleungdommen drømmer om i dag?

En avisside består av sammensatte deler av tekst og bilde. Elevene blir delt inn i grupper på 4-6 personer som til sammen skal bruke koldnål for å lage en komplett fremside på en avis hvor vi bruker dyptrykk. Opplegget for inneværende skoleår er beregnet for ungdomstrinnet. Opplegget kan med fordel brukes videre eller i forkant av norskundervisning.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nina Björkendal i samarbeid med Anders Fredriksen
  • Produsent: Nina Björkendal
  • I samarbeid med: Anders Fredriksen
  • Idé/opplegg: NIna Björkendal 

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer