Tilbake
Tor Harald Blom
Tor Harald Blom

Alle kan tegne

Alle kan tegne har som hovedmål å gi elever en positiv start på faget tegning. Ved å få en positiv start, et knippe basis teknikker og lyst til å utforske videre, vil elevene kunne ta kunnskap om tegning med seg videre i livet. Tegning er et fag elevene kan få brukt for mange steder i livet.

Kurset er i hovedsak et verksted som går innom teknisk hvordan å få til å tegne forskjellige ting. Litt historisk kunnskap om faget tegning, og inspirasjon til hvor å bruke tegning, samt teknikker og metoder som gjør elevene i stand til å tegne bedre.  

Alle kan tegne er ment å gi en basiskunnskap og lyst til å tegne. Likevel er Alle kan tegne ikke en helt vanlig tegneundervisning. Skape en lyst og motivasjon til tegning og andre kreative aktiviteter er viktig for å få elever til å se på seg selv som skapende mennesker i en verden hvor vi så ofte blir forbrukere. At det kan være moro å lage noe selv. Alle kan tegne  handler om å skape tegneglede, gi elevene en verktøykasse for å kunne tegne videre på egen hånd, se nytten av tegning i andre sammenhenger og som egenaktivitet. Kort sagt: Mestring gjennom tegning.

Formidlingsopplegg ved Tor Harald Blom:  

Tegneverkstedet starter først med at elevene får vite litt om hvem jeg er og hvordan jeg jobber, så tar vi med litt om tegningens historie og hvor vi kan bruke tegning. Etter det går vi rett over i praktisk tegning og skal igjennom flere forskjellige øvelser som til sammen vil gi elevene en verktøykasse for videre å kunne utfolde seg. Her går vi innom tegning av folk og dyr, trær og planter, hus og sted og ting. Det blir gjort slik at vi også skal komme fram til en ferdig tegning, gjerne med en handling i seg. Siden elevenes ønsker om hva vi skal tegne er med å bestemme, så vil timenes innhold variere fra klasse til klasse.

Selv om verkstedet pakker inn mange ting på kun to timer, så vil det være mulig for elevene å fordype seg videre for dem som ønsker. I tillegg til kurset vil det og bli laget en åpen lær å tegne nettside eller bok på nettet som alle kan bruke for å få videre tips og lære mer.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Produsent: Tor Harald Blom
  • Idé/opplegg: Tor Harald Blom

Om kunstner / utøver / gruppe

Tor Harald Blom vokste opp i Flekkefjord, og har utdannelse i Internasjonal Kommunikasjon ved Danvik i Drammen. Han har Bachelor i geografi ved Universitet i Bergen. Bachelor oppgave: Visualisering av kulturlandskapet. Illustrasjon og tegning har gått som en rød tråd gjennom Tor Harald sitt arbeid og liv. Han har undervist  omkring 5000 elver i tegning gjennom forskjellige tegneverksteder i DKS og kulturskolen.

http://www.torharaldblom.com/

Publikumskommentarer