Tilbake
Odderøya museumshavn
Odderøya museumshavn
Odderøya museumshavn

Båten for alle

I opplegget Båten for alle vil elevene få en enkel historisk og praktisk innføring i bruk av båt, sikkerhet, tau og knuter. De får prøve å ro og jakte på en undervannsrebus med vannkikkert og øve seg på fortøyning av båt. De vil også lære å tvinne sitt eget tau på en minireperbane, og lage en nøkkelring som de får med seg hjem etter besøket.
Kristiansand er en havneby med en lang og rik maritim historie. Båten har gått fra å være en livsnødvendighet, både som framkomstmiddel og som levebrød, til å bli en farkost forbundet med rekreasjon og friluftsliv. De fleste barn i Kristiansand og tilgrensende kommuner, men slett ikke alle, har et forhold til båt og sjøliv. Men har de en forståelse for at endringen i bruk av båt og hvordan vi forholder oss til havet speiler viktige historiske utviklingstrekk? Tenker de sikkerhet til sjøs? Har de egentlig forsøkt å ro - et grunnprinsipp for å ta seg fram på havet? Kan de fortøye, og har de egentlig tenkt på hvordan man kan lage det tauet båten fortøyes med?

I museumshavna ligger det i den varme årstida robåter til bruk for gjestene og en utstilling av klassiske plastbåter. Formidlingas tyngdepunkt er båt og båtliv i etterkrigstid, "i manns minne". 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Vest-Agder-museet
  • Produsent: Vest-Agder-museet

Publikumskommentarer