Tilbake
Oddgeir Isaksen
Oddgeir Isaksen
Oddgeir Isaksen

ALO

I konserten ALO blir vi kjent med de tre barndomsvennene Marit, Kari og Klemet. De forteller om oppvekst og om å være venner, og om å vokse opp i den samiske kulturen. Historiene kommer fram gjennom joik og musikk, i både tradisjonsrik samisk og moderne form og lyddrakt. ALO er et samisk ord og kan oversettes med ”alltid”. Slik det er for alltid vi ønsker at vennskapene fra barndommen skal vare.

Lærerveiledning

Bruk konserten i samfunnsfagsundervisningen!

Kompetansemål 1.-4. trinn, samfunnsfag:«fortelje om samane, urfolket i Noreg, og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samane fram til vikingtida»

Kompetansemål 5. - 7. trinn, historie:«gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane. »

Lærere kan finne ulike medieklipp/innslag om samisk kultur og tradisjoner under tema samer på NRK Skole sine nettsider

http://nrk.no/skole/emnedetalj?cid=&filter=&sort=&tab=0&topic=oid:T20753

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: ALO
  • Produsent: Morten Brenne, Rikskonsertene
    E-post: mb@rikskonsertene.no
    Mob: 907 58 875
     
  • Idé/opplegg: Artistene i samarbeid med produsent Morten Brenne, Rikskonsertene

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer