vaf

U-Prisen Årets ungdomsbok

Vil din 9.klasse kåre årets beste ungdomsbok?

Barb Lamprecht Wang @ Vest-Agder // 11.09.17

Din klasse kan få det ærefulle oppdrag å være en av syv utvalgte klasser fra hele landet som kårer Uprisen 2018. Vi søker en klasse på 9. trinn som kan representere Vest-Agder fylke.

Hva er Uprisen?
Uprisen er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og syv fylker. Fem skjønnlitterære utgivelser nomineres på bakgrunn av ungdoms anmeldelser av norske ungdomsbøker utgitt i 2017. Hver klasse får gratis tilsendt mellom 4 og 7 eksemplarer av hver tittel. Bøkene skal leses og vurderes. Som hjelp til lesingen får hver klasse flere besøk av en profesjonell kritiker. Bøkene sendes ut i februar 2018. Lesingen avsluttes i midten av mai 2018. Prisen deles ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai. Dette er tiende året Uprisen kåres.

Tidligere vinnere av Uprisen:
2007: Ingelin Røssland: Handgranateple
2008: Endre Lund Eriksen: Pitbull-Terje blir ond
2009: Terje Torkildsen: Marki Marco
2010: Lars Mæhle: Landet under isen
2011: Axel Hellstenius og Morten Skårdal: Fittekvote
2012: Terje Torkildsen: Dystopia III
2013: Marianne Kaurin: Nærmere høst
          Ellen Fjestad: Sammen skal vi holde himmelen
2014: Thomas Enger: Den onde arven
2015: Sigbjørn Mostue: I morgen er alt mørkt
2016: Jan Tore Noreng: #Alfahann
2017: Asbjørn Rydland: Galderstjerna

Vi søker:
• En motivert klasse og en engasjert lærer som ønsker en utfordring
• En klasse som er villig til å sette av mye tid til litteratur
• En klasse som ønsker å si sin mening om ungdomslitteratur ved å kåre årets beste ungdomsbok
• En skole som støtter opp om prosjektet

Juryklassen får:

  • leseeksemplar av de nominerte bøkene
  • besøk av en kritiker som hjelper elevene med juryarbeidet
  • et intenst møte med  norsk ungdomslitteratur
  • makt til å si sin mening om ungdomsbøker i en kanal hvor bokbransjen lytter
  • en opplevelse for livet

Hva kreves:
• Klassen og skolen må sette av mye tid i leseperioden
• Læreren må delta på obligatorisk endags-seminar i Oslo i januar 2018
• To elever og lærer må til Lillehammer på storjurymøte hvor alle juryklassene møtes for å diskutere seg fram til den endelige vinneren.
• Klassen oppfordres til å dra til utdelingen av Uprisen på litteraturfestivalen på Lillehammer i slutten av mai.

Økonomi
Det koster ikke klassen noe å være med på prosjektet.

Klassen får tilsendt bøker gratis. Reiseutgifter til lærerseminar og storjurymøte og honorar til kritikerfadder betales av Den Kulturelle skolesekken/fylkesbiblioteket i fylket og Norsk Litteraturfestival. Skolen trenger altså ikke å få noen utgifter i forbindelse med prosjektet.

Vi oppfordrer hele klassen til å ta turen til Lillehammer under utdelingen! På Lillehammer vil klassene møte nominerte forfattere og kunne delta på andre arrangement. Festivalen ordner gratis overnatting og flere måltider, men selve reisen må klassen/fylket finansiere.

Media
Uprisen legges merke til. Riksdekkende media dekker prisutdelingen. Og lokalpressen er positive til prosjektet. Skolen vil ha muligheter til å få medieomtale. Pressedekning vil også virke motiverende på elevene.

Søknaden
Fortell kort om klassen, skolen og hvordan dere jobber med litteratur, og hvorfor dere ønsker å delta som juryklasse for Uprisen.

Mer informasjon om Uprisen her: uprisen.no 

Send søknad til: bwa@vaf.no innen 28.9.2017

 

Uprisen

Uprisen

Juryklasse fra fFarsund 2016

Barb Lamprecht Wang

U-Prisen logo

U-Prisen logo

U-Prisen.no