Vest-Agder fylkeskommune
Postadresse: Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605
Telefon: 38074500/90870117 • Nettsted: http://vaf.ksys.no
Kontaktperson:
Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet VGS
Produksjonsliste
Program

Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet VGS

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Hvordan er det å ikke ha penger til ordentlig mat? Hvordan føles det å ikke kunne være med på fritidsaktiviteter og kulturtilbud som kameratene kan delta i? Hvordan oppleves det å skille seg ut i klesveien og på andre måter, spesielt i utsatte ungdomsår? Fattigdom er relativ og har mange årsaker, men for den det gjelder, dreier det seg ofte om skyld, skam og usynlighet.
Utstillinga Ikke bare greit? vil være en kommentar og et spørsmål til et aktuelt, nært, men litt usynlig og sårt tema. Elevene får en dialogbasert omvisning i utstillinga.
Gjennom samtale og gjennom utstillingas presentasjon av personlige stemmer, vil elevene få en nærhet til problemstillingene som reises og innsikt i de historiske sammenhengene de inngår i.

I Kristiansand er opplegget er todelt. Vi bruker Bygaden på friluftsmuseet på Kongsgård til å forklare og formidle den historiske fattigdommen. Hvordan var det å være fattig i Kristiansand for 150 år siden? Hvordan bodde man, og hvilke støtteordninger fantes? Den andre delen foregår i utstillinga. Her legges det vekt på den fattigdommen vi opplever i Norge i dag, problemstillinger informantene tar opp og deres tanker omkring egen situasjon. Elevene får høre et utvalg av informantenes historier, samtidig som de får en refleksjonsoppgave. Vi samtaler også om begrepet fattigdom nasjonalt og internasjonalt – om absolutt og relativ fattigdom, om statistikk og ulike tiltak for å bekjempe fattigdom.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Vest-Agder-museet
  • Produsent: Vest-Agder-museet
  • Idé/opplegg: Vest-Agder-museet

Multimedia og vedlegg

Bilder

Foto: Anita Nilsen
Foto: Per Grimsgaard
Fra utstillinga
Foto: Vest-Agder-museet
Ikke bare greit? Utstillingscontainere
Foto: Vest-Agder-museet
Annet
Trinn: VG1 - VG2
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Barb Lamprecht Wang
Kontaktperson utøver
Janet Seppola, Lista museum, tel. 472 94 536
Birgit Gautschi, Flekkefjord museum, tel 938 14 388

Programlengde
70
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Se under Merknad
Merknad
Utstillinga vises ved Nordberg fort/Lista Museum uke 35 - 39 og ved Flekkefjord museum ukene 43 - 47.
Arrangører
Arrangert av:
Vest-Agder fylkeskommune
Produsent:
Vest-Agder-museet