Vest-Agder fylkeskommune
Postadresse: Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605
Telefon: 38074500/90870117 • Nettsted: http://vaf.ksys.no
Kontaktperson:
Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet
Produksjonsliste
Program

Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Hvordan er det å ikke ha penger til ordentlig mat? Hvordan føles det å ikke kunne være med på fritidsaktiviteter og kulturtilbud som kameratene kan delta i? Fattigdom er noe relativt og har mange årsaker, men for den det gjelder, dreier det seg ofte om skyld, skam og usynlighet. Utstillinga Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet er en kommentar og et spørsmål til et aktuelt, nært, men litt usynlig og sårt tema.

Utstillinga omhandler fattigdom på Sørlandet før og nå, først og fremst formidlet gjennom lyd. Gjennom samtale og utstillingas presentasjon av personlige stemmer samt en tilknyttet verkstedsaktivitet, vil elevene få en nærhet til problemstillingene som reises og innsikt i de historiske sammenhengene de inngår i.

Formidlingsopplegget er todelt: Den ene delen av opplegget foregår i utstillinga. Den andre delen er et animasjonsverksted, der elevene i grupper (6 grupper) lager en liten animasjonsfilm med utgangspunkt i en problemstilling knyttet til temaet. Gruppebytte etter halvgått tid. Lærer må ha gruppeinndelingen klar på forhånd.

www.vestagdermuseet.no/fattigdom har vi samlet noe bakgrunnsstoff om fattigdom. For å få en kort historisk innføring, kan det være nyttig å se den digitale fortellinga "Ikke bare greit. Om å være fattig på Sørlandet", som i ord og bilder forteller om over 300 års forsøk på å løse fattigdomsproblemet på Agder: http://www.vestagdermuseet.no/ikke-bare-greit-digital-fortelling/. Filmen varer litt over fem minutter.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Vest-Agder-museet
  • Produsent: Vest-Agder-museet
  • Idé/opplegg: Vest-Agder-museet

Multimedia og vedlegg

Bilder

Foto: Anita Nilsen
Foto: Per Grimsgaard
Fra utstillinga
Foto: Vest-Agder-museet
Ikke bare greit? Utstillingscontainere
Foto: Vest-Agder-museet
Kulturarv
Trinn: 5 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Barb Lamprecht Wang
Kontaktperson utøver
Janet Seppola, Lista museum, tel. 472 94 536
Birgit Gautschi, Flekkefjord museum, tel 938 14 388
Programlengde
100
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Se under Merknad
Merknad
Utstillinga vises ved Nordberg fortfra 28. august til 29. september 2017, og i Flekkefjord fra 23. oktober til 24. november 2017. 
Arrangører
Arrangert av:
Vest-Agder fylkeskommune
Produsent:
Vest-Agder-museet