Vest-Agder fylkeskommune
Postadresse: Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605
Telefon: 38074500/90870117 • Nettsted: http://vaf.ksys.no
Kontaktperson:
Modernismens utvikling
Produksjonsliste
Program

Modernismens utvikling

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

“Modernismens utvikling” tar for seg utviklingen i den visuelle kunsten fra modernismen til post-modernismen; fra forrige århundreskifte og tendensene fram mot vår tid. Foredraget tar utgangspunkt i visuell kunst, favner generell historie og samfunnsutvikling, og er spesielt tilrettelagt klasser på videregående trinn.


Publikum mener ofte at de ikke forstår seg på den moderne kunsten. På begynnelsen av 1900-tallet malte den spanske kunstneren Pablo Picasso såkalte kubistiske malerier, der motivene var sterkt forenklet og satt sammen av en rekke geometriske figurer. Folk forstod ikke hvilken hensikt Picasso hadde. I dagens samfunn er man bare så god som sin beste referanse, som Lady Gaga sier. Det å ha en generell forståelse av hvor ting vi omgir oss med har sitt opphav, er en viktig nøkkel til å forstå mange av samfunnets koder.

Vårt samfunn i dag er preget av visuell kommunikasjon, og det er viktig å inneha en grunnleggende form for billedforståelse.Estetisk kompetanse er samfunnsnyttig, bidrar til nytenkning og er en kilde til personlig utvikling. Dette reflekteres i Læreplanen "Faget kunst (…) står sentralt i utviklingen av allmenndannelsen. Faget er også forberedende for en rekke utdannelser og yrkesvalg. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelse på egne omgivelser til kreativ nytenkning i et større ." (Utdanningsdirektoratet, 2006). Formålet med dette foredraget er å muliggjøre et bevisst forhold til den visuelle kunsten ved en systematisk tilnærming.
 Formidlingen består av et foredrag ledet av billedkunstner og pedagog Elisabeth Romberg.

Foredraget formidles på en måte som fremmer dialog og refleksjon hos elevene og er lagt opp slik at klassen foretar billedanalyser underveis og elevene involveres i resonnementet som presenteres.


En digital kunstutstilling supplerer og utfyller formidlingen. Det følger også et utførlig formidlingsmateriale i form et elevhefte som elevene kan beholde og notere i underveis, samt plakat.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Elisabeth Romberg
  • Produsent: Elisabeth Romberg
  • I samarbeid med: Elisabeth Romberg
  • Idé/opplegg: Elisabeth Romberg

Multimedia og vedlegg

Bilder

Roy Lichtenstein, Brushstroke, 1965, silketrykk
Foto: Tate Collection
Elisabeth Romberg
Foto: Steph Banks
Modernismens utvikling.jpg
Foto: Elisabeth Romberg
Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Elisabeth Romberg, tlf, 902 07 707, E-post: eromberg@mac.com
Pressekontakt
Vest-Agder fylkeskommune ved Irene Ikdal, rådgiver for visuell kunst, tlf. 38 07 45 36 / 938 39 148, e-post: irene.ikdal@vaf.no
Programlengde
2 skoletimer
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Fellesrom/klasserom med projector. Digital utstilling.
Merknad
Opplegget gjennomføres etter avtale med Elisabeth RombergDigital utstilling inkl. plakat. Elevene kan beholde elevheftene.Foredrag som involverer elevene, fremmer dialog og refleksjon hos den enkelte. Muntlige oppgaver.
Arrangører
Arrangert av:
Vest-Agder fylkeskommune
Produsent:
Elisabeth Romberg