Vest-Agder fylkeskommune
Postadresse: Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605
Telefon: 38074500/90870117 • Nettsted: http://vaf.ksys.no
Kontaktperson:
Jakten etter jødene på Agder
Produksjonsliste
Program

Jakten etter jødene på Agder

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Bakgrunnen for opplegget er Stiftelsen Arkivets utgivelse av boken ”Jakten etter jødene på Agder” (2010), om jødenes ukjente historie på Sørlandet under andre verdenskrig. Boken gir en ny oversikt over jødene som bodde på Agder under krigen og deres skjebne.

I opplegget inviteres elevene med på jakten etter historien til jødene på Agder.

Del 1: Introduksjon
Opplegget innledes med en digital fortelling der elevene møter Moritz Rabinowitz, som hadde tilknytning til Kristiansand gjennom butikkvirksomhet. Den digitale fortellingen brukes som interessevekker, samt utgangspunkt for kortfattet bakgrunnsinformasjon om antisemittisme og andre verdenskrig (historisk kontekst for kildearbeidet i del 2).

Del 2: Kildearbeid
Elevene får deretter utdelt et variert utvalg av kildemateriale (primærkilder som brev, statistikk, bilder) og utdrag av sekundærlitteratur. Disse handler om enkeltpersoner som levde på Agder på 1930-tallet og under andre verdenskrig.
Ved hjelp av kildematerialet skal elevene finne ut hvem disse enkeltpersonene var, og hva som skjedde med dem under krigen. På denne måten “jakter” elevene på den ukjente historien til jødene på Agder, slik historikeren gjør.

Del 3: Klassesamtale
I den påfølgende klassesamtalen vil to momenter stå sentralt:
1. Kildebruk og kildekritikk: Hvordan brukte elevene kildene til å øke sin kunnskap om jødene på Agder under andre verdenskrig? Hvilke kildekritiske spørsmål må en stille til materialet? Hvordan arbeidet forfatterne med materialet de fikk, og hvilke utfordringer møtte de på underveis?
2. Realhistorisk kunnskap og refleksjon: Hvor mange jøder bodde på Agder på 1930-tallet og under andre verdenskrig? Hvordan påvirket det som skjedde i Europa jødene på Agder? Hvordan gikk det med de ulike enkeltmenneskene? Var Holocaust noe som skjedde også på Agder?

3. refleksjon rundt etiske dilemaer knyttet til de valgene menneskene gjør, samt holdninger til andre mennesker i form av "frykten for det ukjente" samt antisemittisme og rasisme.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Produsent: Stiftelsen Arkivet
  • Idé/opplegg: Stiftelsen Arkivet

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Georg Kristoffer Fjalsett (Formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Jakten på jødene på Agder
Foto: Stiftelsen Arkivet
Annet
Trinn: VG2 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Barb Lamprecht Wang
Kontaktperson utøver
Georg Kristoffer Fjalsett
Programlengde
90 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom
Er workshop
Ja
Oppriggingstid
10 min.
Litteratur
Jakten etter Jødene på Agder
Fortellinger om det sørlandske Holocaust
av Thomas V.H Hagen, Gro Kvanvig, Roger Tronstad
Merknad
Målgruppe for denne produksjonen er Historie VG2 og VG3. Tilgang til bredbånd, projektor og høytalerei klasserommet er en forutsetning.Tilbys høsten 2018, ukene 45 og 46 etter avtale.Det er ikke nødvendig med annet forarbeid enn informasjon om hva opplegget består i.Elevene kan med fordel inviteres til en “tavlestorm” om andre verdenskrig og Holocaust i historietimen før “Jakten etter jødene kommer til skolen”, for å aktivisere sine forkunnskaper.Ett eksemplar av boka “Jakten etter jødene på Agder” deles ut som en del undervisningsopplegget. Denne vil da være å finne i skolens bibliotek som referanselitteratur i eventuelt etterarbeid, eller til bruk for elever som ønsker å fordype seg i temaet.
Arrangører
Arrangert av:
Vest-Agder fylkeskommune
Produsent:
Stiftelsen Arkivet
Medvirkende
  • Georg Kristoffer Fjalsett (Formidler)