Vest-Agder fylkeskommune
Postadresse: Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605
Telefon: 38074500/90870117 • Nettsted: http://vaf.ksys.no
Kontaktperson:
Les kunst
Produksjonsliste
Program

Les kunst

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

LES KUNST inviterer elevene til Kristiansand Kunsthall for å skape sin egen undersøkelse av et gitt tema, i bokformat. Det er faglærer, gjerne i samarbeid med elevene, som bestemmer tema for bearbeidelse. Dette kan være et aktuelt emne som klassen arbeider med eller skal gjennom på læreplanen, eller en sak som opptar klassen av andre grunner. Verkstedet er veiledet av billedkunstner Sandra Norrbin, og prosjektutvikler og kunstformidler Linda Myklebust.

LES KUNST ønsker å gi økt engasjement og forståelse av tematikken basert på hver enkelt elevs eget valgte uttrykk. Samtidig skal elevene oppleve muligheter kunstuttrykket gir, og se relevansen og bredden av kunst som uttrykk gjennom sine egne og medelevers arbeider.

FORMIDLINGSOPPLEGG
Verkstedet varer i tre skoletimer. I løpet av denne tiden skal vi se på og snakke litt om boken som format for kunstnerisk uttrykk, før alle elevene får lage hver sin skissebok basert på tema som er bestemt av læreren og elevene i forkant. Vi kommer også til å gå innom utstillingen på kunsthallen, en gruppeutstilling av kunstnere som alle jobber narrativt og har et uttrykk som ligger mellom billedkunst og litteratur.

I verkstedet er det opp til den enkelte elev å finne sitt eget uttrykk. I utgangspunktet gis det frihet til å jobbe svært variert; for eksempel som tegneserie, ren skrift, dekonstruerte print fra bøker satt sammen som collager, eller abstraherte, monokrome tegninger over sidene. Elevene kan jobbe med iscenesettelse, både gjennom fotografi eller som animasjon av kopierte elementer fra fagbøker. Uttrykket kan gjenspeile frustrasjon over tematikken, eller være et makroblikk hvor bare en liten detalj av helheten presenteres. Hver enkelt elev vil bli oppfølgt av de to veilederne. 

På slutten tar vi en felles gjennomgang av dagens arbeider i klassen hvor hver elev kort presenterer sin bok. Arbeidene blir også dokumentert som filmsnutter av hver bok som blas gjennom side for side. Disse blir publisert i LES KUNST sin youtubekanal (dette er frivillig og hver elev godkjenner at deres bok kan publiseres). 

Se forøvrig lærerveiledning for mer informasjon om verkstedet, forankring i læreplanen og innmelding av valgt tema i forkant av besøket.


Lærerveiledning

Lærerveiledning - LES KUNST
Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Produsent: LES KUNST
  • I samarbeid med: Kristiansand Kunsthall,  www.kristiansandkunsthall.no
  • Idé/opplegg: Linda MyklebustOm kunstner / utøver / gruppe

Billedkunstner Sandra Norrbin (f.1976 i Vadstena, Sverige) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og bor og arbeider i Kristiansand. Hun jobber i sine installasjoner og tegninger med kontraster som kontroll/kollaps, oppbygging/nedbryting, det åpne/det lukkede. Hun er kjent for sitt monumentale formspråk og for å bruke lett gjenkjennelige materialer i uventede skalaer og omgivelser. Hun presser ofte materialet til den ytterste grensen.

Prosjektleder Linda Myklebust (f. 1982 i Kristiansand) er utdannet kunsthistoriker og har jobbet flere år som kunstformidler, både ved Stavanger Kunstmuseum, Astrup Fearnley Museet og Fotogalleriet, samt som faglærer ved forskolene Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) og Oslo fotokunstskole. Hun har bred erfaring fra samarbeide med Den kulturelle skolesekken, fra både Blikk for fotokunst på Fotogalleriet, ulike produksjoner ved Stavanger kunstmuseum og Astrup Fearnley Museet, og som koordinator for billedkunstner Eivind Lentz i hans DKS produksjon Se(e) Me(g). Hun har også erfaring som lærer og veileder for kunstnere under utdanning.  

Multimedia og vedlegg

Bilder

Les kunst
Foto: Linda Myklebust
Les kunst, fra boka til Zarah Karlsen
Foto: Linda Myklebust
Les kunst, boka til Hanna Åkset Hodzic
Foto: Linda Myklebust
Les kunst, fra boka til Maria Evensen
Foto: Linda Myklebust
Kunstarter i samspill
Trinn: VG1 - VG3
Turnéplan: Les kunst VGS H18
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Vest-Agder fylkeskommune, Irene Ikdal, tlf. 938 39 148, e-post: irene.ikdal@vaf.no
Kontaktperson utøver
Linda Myklebust, tlf. 924 22 894. e-post leskunst@kristiansandkunsthall.no
Sandra Norrbin, tlf. 452 11 906, e-post: sandranorrbin@gmail.com
Programlengde
3 x 45 min. (3 skoletimer)
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Kristiansand Kunsthall. Adresse: Rådhusgata 11
Merknad
LES KUNST foregår i perioden uke 39-51.
Arrangører
Arrangert av:
Vest-Agder fylkeskommune
Produsent:
LES KUNST