Vest-Agder fylkeskommune
Postadresse: Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605
Telefon: 38074500/90870117 • Nettsted: http://vaf.ksys.no
Kontaktperson:
Rabalder - Barnebokbad i Mandal
Produksjonsliste
Program

Rabalder - Barnebokbad i Mandal

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Barnebokbad skal være med på å gi elever en positiv opplevelse med litteratur uavhengig av leseferdigheter og gir elevene mulighet til å intervjue en forfatter på scenen!

Opplegget går ut på at læreren leser en bok høyt for klassen og deretter følger tre samtaler (3 x 60 minutter) der elevene får trening i å snakke om leseopplevelser og reflektere over innholdet i boka. Samtalene ledes av profesjonelle formidlere og klassens lærer er med som observatør. Etter at klassen har vært igjennom samtalene, velges det ut tre elever fra hver klasse som får intervjue forfatteren på scenen til selve Barnebokbadet. Barnebokbadet vil foregå under Rabalder-festivalen med jevnaldrende elever som publikum.

Barnebokbad består av tre faser (merk hvilke klassetrinn som deltar i de forskjellige fasene)

1. Høytlesing av boka i klassen.
Hvem: Alle elever på 5., 6. og 7.trinn skal lese boka.
Tidsbruk/organisering: Boka leses høyt i klassen i perioden januar – april.
Bibliotekar Ida Omland Håland ved Mandal bibliotek bistår slik at alle klassene har et eksemplar av boka.

2. Kursing i litterære samtaler i klassene med utgangspunkt i boka som er lest.
Hvem: Alle elever på 6.trinn.
Tidsbruk/organisering:
Gjennomføres i uke 17. Tre samtaler á 60 minutter.
Samtalene ledes av Vilde Kamfjord eller Pål Brekke Indregard, med lærer og eventuelt skolebibliotekar/bibliotekar som observatør. Hvert Barnebokbad ledes av tre «spørsmålsambassadører». Disse velges av formidlerne, i samråd med læreren, gjennom samtaleprosessen, og hver gruppe skal være representert.

3. Barnebokbadet – møte med forfatter på scene!
Hvem: Elever fra 6.trinn samtaler med forfatteren. Elever fra 5.-7.trinn er publikum.
Tidsbruk/organisering: 40 minutter.
Barnebokbadene arrangeres under Rabalder-festivalen. Elever bokbader forfatteren på scenen i Mandal bibliotek med publikum til stede. Alle i salen er godt forberedte og har lest og gjerne snakket om boka.

Det er et viktig prinsipp at den utvalgte boka leses høyt i klassen for å sikre at alle elevene stiller på lik linje og har felles referanser, uavhengig av leseferdigheter og motivasjon. Metoden gjør det mulig å jobbe grundig med litteratur på barnas premisser og elevenes egne meninger tas på alvor. Samtalen/kursingen kan være med på å senke terskelen for videre lesing, både høytlesning og alene. Bokbadet kan gi elevene erfaringer med å være et kompetent publikum. Uavhengig av hva man syns om boka vil bokbadet oppleves mere relevant fordi elevene har lest boka sammen og alle elevene som er med i kursopplegget har vært med på å formulere spørsmålene. 

Om samtalelederne:
Pål Brekke Indregard er utdannet førskolelærer, med filosofi med barn som spesialfelt. Han har ledet filosofiske samtaler med tusenvis av barn og ungdom. Han har også jobbet som utvikler, formidler og prosjektleder i diverse kunst- og kulturprosjekter.

Vilde Kamfjord er animatør og illustratør, har jobbet som produsent for Ungdommens kulturmønstring og DKS Oppland.
Vilde og Pål har sammen utviklet konseptet med barnebokbad og det er prøvd ut en rekke steder i landet.

Bøkene og forfatterne:
​​​​​​​Det er gjort avtale med to forfattere som begge har erfaring med å bli bokbadet av barn. Hvilken bok klassene skal lese sammen er bestemt ut fra hvilken dag de besøker Rabalder-festivalen.

Bokbad 2.mai:
Bobbie Peers: Luridiumstyven
William Wenton oppdager at han ikke er som alle andre. Riktignok har han alltid lurt på hvorfor familien hans har dekknavn. Og hvorfor han er ualminnelig god til å knekke koder. Og hvorfor bestefaren forsvant sporløst i Londons undergrunn for åtte år siden. Men det er først når han løser Umuligheten, verdens vanskeligste kode, og blir sendt til Senter for Posthuman Forskning, at livet hans tar en ny og uventet retning.

Boka fikk Arks Barnebokpris 2015 der leseglade skolebarn fra hele Norge kårer sin favoritt.

Barn sier om boka:
Den er både skummel og morsom
Den var spennende hele tiden, vanskelig å legge den fra seg
Den er ikke kjedelig et sekund og du vil bare lese mer og mer
Forfatteren klarte også å lage mange fine bilder i hodet på oss, så det var faktisk bedre å lese en bok enn å se på tv/pc.

Luridiumstyven leses av:
Ime skole: 5a, 5b, 5c, 5d, 6a og 6b 
Frøysland skole: Alle elevene på 5., 6. og 7. trinn

Bokbad 3. -4.mai:
Endre Lund Eriksen: En terrorist i senga.
En dag finner Adrian en gutt som ligger besvimt i snøen, og han tar ham med seg hjem. Endelig har han fått en venn. Men Ali, som Adrian kaller ham, har hukommelsestap og husker ikke hvor han kommer fra eller hvem han er. Han oppfører seg litt merkelig. Og noen har rømt fra asylmottaket i byen. Er det Ali? På toppen av det hele er oldefar kjemperedd for både fremmede og terrorister. Og kan Ali faktisk være en terrorist?

Kritikerne sier:
«Det er Endre Lund Eriksen i kjent stil. Han skriver ironisk, morsomt og filmatisk»
«Bokens motor er spenningen knyttet til hvem Ali egentlig kan være, og fallhøyden er stor i enden av en slik spenningskurve. Men Eriksen lander elegant. Bokens uventede, men godt integrerte løsning, setter alle fordommene i et morsomt relieff.»

Boka fikk Arks Barnebokpris 2008.

En terrorist i senga leses av:
Ime skole: 6c og alle på 7. trinn
Furulunden skole: Alle på 5., 6. og 7. trinn
Oasen skole Mandal: Alle på 5., 6. og 7. trinn

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Bobbie Peers (forfatter)
  • Endre Lund Eriksen (forfatter)
  • Vilde Kamfjord (Formidler)
  • Pål Brekke Indregard (Formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Rabalder - Bokbad.jpg

Video/Lyd

Litteratur / Forfatterbesøk
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Programlengde
40 min
Arena / rom
Biblioteket på Buen kulturhus, 1.etg.
Arrangører
Arrangert av:
Vest-Agder fylkeskommune
Medvirkende
  • Bobbie Peers (forfatter)
  • Endre Lund Eriksen (forfatter)
  • Vilde Kamfjord (Formidler)
  • Pål Brekke Indregard (Formidler)