Vest-Agder fylkeskommune
Postadresse: Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605
Telefon: 38074500/90870117 • Nettsted: http://vaf.ksys.no
Kontaktperson:
Draumkvedet
Produksjonsliste
Program

Draumkvedet

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Kunstneren Torvald Moseid (1917- 2000) viet ti år av sitt liv til utformingen av det 55 meter lange broderiet som forteller historien om Draumkvedet – en av våre eldste og mest kjente folkeviser:

Hovedpersonen i historien, Olav Åsteson, sovner på juleaften og foretar en episk reise inn i den åndelige verden. Visjonsdiktet har elementer av både overtro, religion og mystikk. Kjente karakterer fra Bibelen, som Maria, Jesusbarnet og erkeengelen Gabriel, figurerer side om side med mytiske skikkelser som vetter og Åsgårdsreia. Draumkvedet inneholder elementer av både den gamle feiringen og julefeiringen slik vi kjenner den i dag.   

Sørlandets Kunstmuseum viser den broderte frisen og tar elevene inn i et tverrfaglig opplegg rettet mot norsk og historie.

Læreplanmål

Kompetansemål

Historie: 

-presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder

-gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen

Norsk:

-tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster

-sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Tovald Moseid
  • Produsent: Sørlandets Kunstmuseum
  • Idé/opplegg: Sørlandets Kunstmuseum ved konsulent og formidler Kristine Kolloen Nilsen, tlf. 38 07 49 00, mobil: 922 36 063  e-post: kristine@skmu.noMultimedia og vedlegg

Bilder

Torvald Moseid, Draumkvedet (detalj), 1993, broderi, 55 meter.
Foto: Telenor
Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Kompetansemål
Historie: 
-presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder
-gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen
Norsk:
-tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster
-sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Vest-Agder fylkeskommune, Irene Ikdal rådgiver for visuell kunst, tlf. 38 07 45 36, e-post: irene.ikdal@vaf.no
Programlengde
90 min.
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Sørlandets Kunstmuseum
Merknad
Avbestilling må skje minst to virkedager før avtalt tid for besøk på SKMU. 
Ved manglende oppmøte eller forsinket avbestilling pålegges skolen et gebyr på kr 500.
Arrangører
Arrangert av:
Vest-Agder fylkeskommune
Produsent:
Sørlandets Kunstmuseum