Vest-Agder fylkeskommune
Postadresse: Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605
Telefon: 38074500/90870117 • Nettsted: http://vaf.ksys.no
Kontaktperson:
Den vandrende tråden
Produksjonsliste
Program

Den vandrende tråden

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Tekstilhåndverk i folkevandringstid.
Fornminnefeltet på Tingvatn består av gamle steinsettinger i naturomgivelser omringet av rikt planteliv. Dette gir en unik mulighet for læring gjennom kulturminner kombinert med fortelling og håndverk. Snartemotekstilene representerer et av de mest merkverdige tekstilfunnene fra folkevandringstid i Norge. Bandolæret som ble finnet ved siden av det kjente Snartemosverdet  står i en særstilling.Det er utført i brikkevevsteknikk og har solkors vevd i bildespråket. Gjennom historien har dette symbolet opplevd å bli brukt (og misbrukt) i ulike sammenhenger av ulike kulturer, noe som gir grunnlag for refleksjon.
I dette opplegget vil elevene få større forståelse, ikke bare for teknikken, men også for hvordan mennesker gjennom tidene har brukt ulike materialer og teknikker til ulike formål.
Opplegget er todelt og elevene deles i to grupper. Gruppe A deltar i en natursti i fornminnefeltet. Der får de informasjon om stedets historie, og om planter som ble brukt til å farge ullfiber, som igjen ble brukt i brikkevev og andre tekstiler. 
Gruppe B deltar i vevestasjoner inne i museet. Etter innledning og fremvisning av rekonstruerte brikkebånd vil elevene nå veve sitt eget brikkebånd og/eller slyngevev. Veving foregår i par.
ver del er beregnet å vare ca 1,5 time. Gruppene bytter aktivitet etter (medbrakt) lunsj.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Produsent: Tingvatn fornminnepark og besøkssenter / Vest-Agder-museet
  • Idé/opplegg: Katja Kålheim

Multimedia og vedlegg

Bilder

Veving av bånd
Foto: Katja Kålheim
Plantefarget ull
Foto: Katja Kålheim
Plantefarging
Foto: Kirre Koivunen
Katja på tur
Foto: Kirre Koivunen
Snartemobånd
Foto: Tingvatn fornminnepark
Kulturarv
Trinn: 4 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Katja Kålheim
k.kalheim@vestagdermuseet.no
Programlengde
150
Maks publikumsantall
50
Arena / rom
Tingvatn fornminnepark
Arrangører
Arrangert av:
Vest-Agder fylkeskommune
Produsent:
Tingvatn fornminnepark og besøkssenter / Vest-Agder-museet