Vest-Agder fylkeskommune
Postadresse: Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605
Telefon: 38074500/90870117 • Nettsted: http://vaf.ksys.no
Kontaktperson:
Grafikkverksted
Produksjonsliste
Program

Grafikkverksted

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Grafikk er en fellesbetegnelse på alle reproduksjonsmåter av skrift og tegning. Grafikk betegner både trykketeknikken og selve produktet, det grafiske bladet, samt trykt kunst generelt. Ordet grafikk stammer fra det greske «graphe» som betyr tegning eller skrivning.

Et grafisk blad er et avtrykk av en treplate, metallplate, stein eller annet materiale hvor kunstneren selv har skapt sitt bilde. Før avtrykket blir laget, har kunstneren bearbeidet platen og deretter fargelagt hele eller deler av den. Bearbeidingen kan bestå i at man skjærer i platen, tegner på den eller behandler den kjemisk. Hvert trykk er et originalt kunstverk. Grafiske blad faller i tre grupper: høytrykk, dyptrykk og plantrykk.

I dette opplegget vil vi lage et grafisk trykk av funnet materiale.  Der fokuserer vi på avtrykkets struktur, materialitet, form og farge.

Formidlingen legger vekt på kunstens premisser, særlig intuisjon og kreativitet. Kjernen i formidlingsprosjektet vil være å skape bilder av ulike kombinasjoner og sammensetninger. Trykketeknikken åpner opp for å bruke forskjellige materialer og fragmenter, det kan være alt fra  tøybiter, tapet og plastikk.

Formidlingsprosjektet vil være todelt, i form av en omvisning og deretter en utforskende ”verkstedsøkt”.

Først vil elevene få et møte med utstillingen og de ulike verkene som vises i Kunsthallen. Omvisningen vil fokusere på det assosiative hvor de blir ledet rundt og samtaler i fellesskap. I den neste økten vil elevens egen kreative utforskning stå i sentrum. Deltakerne sitter rundt et langbord, der arbeidet ville foregå parallelt i et felleskap. De får utforsker og lager egne plater og blir kjent med trykketeknikken.

Hvis tiden tillater det går vi på slutten av timen gjennom alle bildene, hvor elevene forklarer og viser hva de har tenkt i arbeidet med det grafiske trykket. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Produsent: Karen Pettersen og Nina H.J. Skogli
  • Idé/opplegg: Karen Pettersen

Multimedia og vedlegg

Bilder

1. Grafikkverksted
Foto: Karen Pettersen
2. Grafikkverksted
Foto: Karen Pettersen
3. Grafikkverksted
Foto: Karen Pettersen
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Vest-Agder fylkeskommune, Irene Ikdal, rådgiver for visuell kunst, tlf. 38 07 45 36 / 938 39 148, e-post: irene.ikdal@vaf.no
Kontaktperson utøver
Kunstformidlere:
Utstillingsansvarlig: Nina H.J.Skogli, tlf.482 15 177, e-post: nina@kristiansandkunsthall.no
Verkstedsansvarlig: Karen Pettersen, tlf.900 45 627, e-post: karen_pettersen@hotmail.com>
Kristiansand Kunsthall: tlf. 38 02 58 53.
Programlengde
90 min. (2 skoletimer)
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Kristiansand Kunsthall
Arrangører
Arrangert av:
Vest-Agder fylkeskommune
Produsent:
Karen Pettersen og Nina H.J. Skogli